Dijkherstel bij de dijk in Cuijk


12 oktober 2022

Door langdurige droogte, veel zon en hoge temperaturen ontstaan er ieder jaar op een aantal plekken scheuren in onze dijken. Zo ook dit jaar. Om te voorkomen dat deze ernstigere schade veroorzaken, hebben we op twee plekken de scheuren besproeit met water, waardoor de klei nat wordt en de scheuren krimpen. Op de meeste plaatsen vielen de scheuren dit jaar mee, maar in de dijk bij Cuijk waren de gevolgen van de droogte groter. Tijd voor actie dus!

Forse scheuren

In de dijk bij Cuijk zien we al meerdere jaren scheurvorming ontstaan. Dit jaar ontstonden er scheuren van 12 centimeter breed en 1 meter diep. De scheuren waren meters lang en liepen verschillende kanten uit. Het resultaat van een extreem droge periode.

Een nieuw kleidek

Onze techneuten constateerden dat de scheuren op een overgangsplek zaten van diverse dijkversterkingen die eind jaren 90 en in 2011 plaatsvonden. Door deze versterkingen is de klei wellicht minder stevig geworden bij de verschillende aansluitende dijkvakken. We besloten om de klei tot aan de zandkern er af te halen er daarna weer terug te zetten.

Dijkherstel bij de dijk in Cuijk.

Stevige en bestendige dijk

Bij het uitgraven van de dijk zagen we verschillende soorten klei. Nadat alle klei eruit geschept was, is deze in lagen teruggebracht en met een schapenpootwals verdicht. Daarmee konden we de klei verder verdichten. Daarna is de toplaag teruggezet en is de dijk weer ingezaaid. Mocht het hoogwater worden, dan zetten we dit stuk dijk in de bekramming om zo het “verse” talud te beschermen tegen het hoge maaswater. Dit houdt in dat we een doek vastleggen op de dijk.

Hoogwater draaiboek

We bereiden ons verder voor op het hoogwaterseizoen door ons hoogwater draaiboek te actualiseren. Hierin nemen we plekken op in de dijk die kwetsbaar zijn voor hoogwater. Zodra er hoogwater komt, ondernemen we hier als eerste actie.