Door droogte gestart met beregenen van de Maasdijk


12 augustus 2022

Helaas zorgt deze mooie warme zomer met hoge temperaturen ook voor nadelen. Niet alleen voor ons watersysteem (de sloten en beken), maar ook voor onze dijken. Door de aanhoudende droogte zien we dat de grasmat van de Maasdijk sterk achteruit gaat. Wanneer gras uitdroogt, heeft dat negatieve gevolgen voor het kleidek van de dijk. Er ontstaan scheuren en dit is gevaarlijk voor de stevigheid van de dijk. Daarom beregenen we een aantal delen van dijken in ons gebied. Zo sterkt de dijk weer aan.

Gras op een dijk zorgt voor stevigheid. Als het lange tijd droog en warm is zoals nu, drogen de wortels van het gras sneller uit. De erosiebestendigheid van de dijk neemt hierdoor af, omdat wortels juist de grond bindt en de dijk sterk maakt. Hierdoor droogt ook het onderliggende kleidek sneller uit. En we zien zelfs dat deze op plekken scheurt. Ook op plaatsen waar het gras nog wel groen is.

Scheuren in kleidek beregenen

Op plekken op de dijk waar we nu al scheuren zien, beregenen we met water uit de Maas. Dit doen we vanwege veiligheid en om ernstigere schade te voorkomen. Als de klei nat wordt, krimpen de scheuren. We hopen dat het gras en het talud ook hierdoor herstellen.

Extra dijkinspecties

Tijdens droogte controleren we vaker en gerichter onze dijken. Dit doen we met name bij de dijken rondom Den Bosch, zoals de Diezedijk en de Aa kade. Ook hier hebben we al een droog gedeelte beregend.

Video met onze dijkbeheerder Gerard de Boer

Omroep Brabant nam een kijkje bij een dijkinspectiemet onze dijkbeheerder Gerard de Boer.

Lees meer over droogte en dijken

scheuren kleidek
Scheuren in het kleidek van de Maasdijk