Start hoogwaterseizoen: strengere regels voor veilige dijken


5 oktober 2022

Van 1 oktober tot 1 april is het ‘hoogwaterseizoen’. In deze periode gelden er strengere regels om de dijken veilig te houden. Er mogen dan géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen plaatsvinden. Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal 100 meter aan beide zijden van de dijk. Onze dijkbeheerders zijn gestart met de najaarsinspectie van 160 km dijk.

Najaarsinspectie

Naast het dagelijks toezicht voeren wij een najaarsinspectie uit. Zodra we de dijken hebben gemaaid inspecteren wij 160 kilometer dijk: de Maasdijk, het Drongelens Kanaal en de dijken rondom Den Bosch, Heusden en Vlijmen. Dat doen we met de auto, fiets, te voet en zelfs met een quad.

Onze dijkbeheerders leggen alle aandachtspunten vast in een app. We herstellen mankementen en afwijkingen zo snel mogelijk. Denk aan het opnieuw inzaaien van beschadigde grasmatten en het dichtmaken van konijnenholen en andere gaten. Zo zijn onze dijken klaar om ons te beschermen tegen hoog water. Werkzaamheden waarbij we moeten graven in de dijk stellen we uit tot na het hoogwaterseizoen.

Ook na een flinke storm vinden er extra inspecties plaats, want er is bijna altijd wel stormschade. Ligt er afgebroken hout op de dijk of zijn bomen omgewaaid, dan ruimt een aannemer dit op. Zo zorgen we voor voor de veiligheid van de dijken. Het kan overigens in alle seizoenen stormen.

Dijkwachtposten in orde

Zodra het hoogwaterseizoen start actualiseren we het hoogwaterdraaiboek. We maken ook onze dijkwachtposten in orde. Op de dijken is er om de 20 kilometer een dijkwachtpost. Dit is een ruimte in openbaar gebouw waar de dijkwachten kunnen verzamelen om elkaar af te wisselen, te pauzeren en te eten.

Op zoek naar nieuwe dijkwachten

Wij hebben 170 dijkwachten die ons helpen bij de dijkcontrole: collega’s en vrijwilligers. Maar we hebben er nog meer nodig. Als dijkwacht leiden wij je op om eventuele problemen te herkennen. Je kijkt of er geen beschadigingen zijn aan de dijk en houdt in de gaten of er zich situaties voordoen die een beschadiging kunnen veroorzaken. Wil je ook dijkwacht worden? Stuur een mailtje met jouw gegevens naar dijkwacht@aaenmaas.nl. Dan nemen we contact met je op.

Werken aan de dijk? Neem altijd eerst contact op met het waterschap!

Onze collega's denken graag vooraf mee over plannen van dijkbewoners, grondeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars of architecten. Zo is er het voor iedereen snel duidelijk wat wel of niet kan tussen 1 april en 1 oktober. Voor meer informatie of meldingen kun je bellen met collega's van ons Klantcontactcentrum via 088 - 17 88 000.