Ligt jouw perceel aan een schouwsloot? In januari controleert waterschap Aa en Maas of je deze goed onderhoudt


8 december 2022

Ben jij eigenaar van een perceel waar een sloot doorheen loopt of aan grenst? Dan ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot. Nu we te maken krijgen met steeds extremer weer, is goed onderhoud van sloten en beken belangrijker dan ooit. Bij hevige regenval moet overtollig water namelijk via sloten snel afgevoerd worden om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. In januari, als de meeste gewassen van het land zijn, controleert waterschap Aa en Maas of het onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle noemen we schouw. Zo werken we samen aan voldoende en veilig water.

Wij onderhouden de A-watergangen (de hoofwatergangen) zelf. Voor het onderhoud van de B-watergangen die lokaal water aan- en afvoeren, zijn eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk.

Regels beheer en onderhoud

Onderhoud aan sloten en beken is een wettelijke verplichting. In onze Keur staan de regels voor het beheer en onderhoud ervan en wie het onderhoud moet uitvoeren. Als we tijdens de schouw zien dat de watergang niet genoeg is onderhouden, dan geven we per brief aan wat er nog moet gebeuren. Zo draagt iedere eigenaar met het onderhoud bij aan een goed werkend watersysteem.

Wat moet je doen?

Goed onderhoud betekent dat:

  • de waterloop (talud en bodem) vrij is van begroeiing, bladeren en voorwerpen;
  • de zijkanten van sloten en beken (taluds) gemaaid zijn;
  • er geen verschuivingen van de zijkanten van de beek/sloot en grondophopingen zijn;
  • duikers open en in goede staat zijn;

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van ongewenste begroeiing is niet toegestaan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Schouw. Via ‘zoeken op postcode’ kun je zien of er op jouw perceel sprake is van een schouwsloot. Voor vragen kun je bellen naar 088 - 17 88 000 of een mail sturen naar slootonderhoud@aaenmaas.nl.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice