Start aanleg waterbassins Slievense Loop


15 juni 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Someren zijn deze week gestart met de aanleg van extra waterbassins bij de Slievense Loop. In deze bassins kan extra water worden opgevangen bij extreme regenval zodat zowel minder wateroverlast zal ontstaan in de woonwijk als in het landelijk gebied. Deze werkzaamheden vallen binnen het overkoepelend programma “Onweerstaanbaar Someren” in ’t Aa-dal Zuid.

Huidige waterbassin

Tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, langs de Slievenstraat, ligt al een waterbassin. Dit bassin vangt water op dat uit de gemeentelijke rioolwateroverstort komt. Als in korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol. Aan het eind van het riool staat een muur. Als het water in het riool hoger komt dan deze muur loopt het water over de muur naar het bassin.

Aanleg extra waterbassins

De wateroverlast in de woonwijk en bij grondeigenaren ontstaat omdat de capaciteit van het watersysteem nu onvoldoende is om het water – bij hevige langdurige regenval – snel genoeg te kunnen verwerken. Waterschap Aa en Maas voert samen met de gemeente Someren diverse maatregelen uit om deze problemen te verkleinen. Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk legt uit wat er nu gaat gebeuren: “Naast het bestaande bassin wordt een nieuw waterbassin aangelegd waar vooral het water van de straat van de woonwijk op afstroomt, het grootste deel zuiver regenwater dus. Daarnaast wordt het bestaande bassin, de riooloverstort, verbeterd waardoor er een grote zuiverende werking ontstaat. Het opgevangen en gezuiverde water komt uiteindelijk uit op de Slievense Loop. Regenwater uit de wijk wordt ook afgekoppeld van het riool en naar het bassin geleid. Hiermee vermindert de kans op wateroverlast, die met name in de zomer in de woonwijk Someren-Noord voorkomt.” Onderstaande afbeelding laat zien waar het nieuwe bassin komt te liggen.

Waterbassins Slievense Loop

Planning

Deze week zijn de werkzaamheden gestart om de nieuwe bassins aan te leggen. Begin juli zal dit werk afgerond zijn. Van deze werkzaamheden kunt u overlast ervaren, maar er wordt alles aan gedaan om dit tot een minimum te beperken. Wethouder Louis Swinkels over het vervolg: “Het aanleggen van deze waterbassins is een eerste fase. Later dit jaar zullen nog meer werkzaamheden plaatsvinden nabij de Slievense Loop. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een extra overstort riool en het maken van de technische installaties.”

Meer informatie

Someren klimaatbestendig maken doen we samen. Jij helpt toch ook mee aan een Onweerstaanbaar Someren? Kijk voor meer informatie op www.onweerstaanbaarsomeren.nl. Meer informatie over de plannen voor de Slievense Loop, zie www.aaenmaas.nl/slievenseloop.

Dit project is uitgevoerd met financiële steun van provincie Noord-Brabant en de EU

logo_pnb_en_eu_pop3_jpg