Waterstanden dalen: nu herstellen en repareren


21 juli 2021

Overal in ons werkgebied dalen de waterstanden. De Maasgolf die zondag bij Sambeek ons werkgebied binnenkwam, heeft gelukkig nergens voor grote problemen gezorgd. Wel hebben we veel maatregelen genomen en ook de komende weken zijn we nog druk bezig met de nasleep van deze Maasgolf.

Bekijk de waterstanden

Reparatie en herstel

We gaan aan de slag met het repareren van schades en het herstellen en opruimen van noodmaatregelen. Alle circa 60 openingen in de Maasdijk die we gesloten hadden, maken we weer open. De openingen zorgen dat het water in ons werkgebied naar de Maas kan stromen. Er komt dus geen Maaswater ons gebied in.

Dijkcontrole

Op veel plekken stopt de permanente dijkcontrole, maar we houden de dijk nog steeds goed in de gaten. Zo kijken we wat er gebeurt met de dijk nu het water zakt en de druk wegvalt. Ook letten we op de wellen. Daar waar het hoge water gezakt is, ruimen we de noodmaatregelen gefaseerd op. Dat kan nu nog niet overal.

Opruimen van drijfafval

De Maasgolf heeft veel drijfvuil achtergelaten op de dijk. We inventariseren hoeveel dat is en maken afspraken met partijen om dit te verwijderen. We adviseren inwoners voor hun veiligheid om dit niet zelf te doen.