Dijkwachten extra alert op wellen


19 juli 2021

Door het hoge water ontstaan steeds meer wellen (kanaaltjes onder de grond) onder de dijk. Als er alleen water onder dijk doorkomt, is dat niet erg. Maar als er zand vanuit de dijk mee spoelt, kan dat de dijk uithollen en verzwakken. Dat noemen we piping. Als dit heel lang doorgaat, kan de dijk zelfs bezwijken. En dat is natuurlijk gevaarlijk.

Wat is kwel?

Kwel komt voor tijdens hoogwatersituaties zoals nu. Door het grote verschil in waterstand voor en achter de dijk, ontstaan grote drukverschillen. Door die drukverschillen kan water onder de dijk doorstromen en achter de dijk weer tevoorschijn komen. Als het kwelwater op een een punt bij elkaar komt, ontstaat een wel.

Wat doen onze dijkwachten?

Dijkwachten checken of en waar er wellen zijn en piping optreedt. Op plekken waar dat het geval is, zorgen ze dat het zand blijft liggen. Hiervoor zijn meerdere opties:

  • We leggen een rand van zandzakken om de wel (opkisten)
  • We gooien grond op de wel (berm)
  • Als er meerdere wellen bij elkaar liggen, leggen we een rand van zandzakken omheen. (kwelkade)