Kaartmateriaal Maaswaterstanden


We hebben in kaart gebracht wat de verwachte waterstanden zijn van de Maas ten opzichte van de Maasdijk. Dus: hoe hoog komt het water te staan? De verwachtingen variëren en wij geven het kaartmateriaal regelmatig een update. Laatste update is van 21-07-2021 om 08:00.

Situatie bij de Dieze in Den Bosch

Op zondagochtend  was het waterpeil 3.58 m NAP. Dat is de hoogste waterstand gemeten. Naar verwachting stijgt het water niet verder.

Verwachte waterstanden Maas per plaats op 21/07 08:00

Als je op onderstaande kruisjes klikt, zie een aantal weergaves van de Maaswaterhoogte en dijkhoogte op specifieke locaties. Op het eerste plaatje vind je het volledige dijktraject van Oost naar West. De blauwe lijn geeft de waterhoogte aan en de zwarte lijn de dijkhoogte. Op dit moment daalt het waterpeil overal. Bij Heesbeen (Heusden) is het hoogtste punt.

Locaties gemeten waterstanden Maas

Locaties gemeten waterstanden Maas