Jaarlijkse najaarsinspectie van onze dijken


30 augustus 2019

Naast het dagelijks toezicht, wordt in het najaar een grote schouwronde ofwel najaarsinspectie uitgevoerd. Hiermee beginnen we in augustus en de inspectie loopt door tot eind september. Er wordt beoordeeld of de waterkering in voldoende conditie is om het hoogwaterseizoen in te gaan, dat begint op 1 oktober en eindigt op 1 april.

Tijdens deze inspectie gaan we al onze dijken nog een keer extra goed bekijken. We inspecteren dan de gehele Maasdijk, het Drongelens Kanaal, de dijken rondom Den-Bosch en Heusden en Vlijmen. We doen dit op de fiets of wandelend. Tijdens deze inspectie kijken we ook of mensen activiteiten uitgevoerd hebben op of nabij de dijk en of daar de benodigde vergunningen en/of toestemming van het waterschap voor is.

Wil je activiteiten op of nabij een dijk uitvoeren? Bijvoorbeeld het bouwen van een tuinhuisje of een aanbouw? Check dan vooraf altijd even of er toestemming voor nodig is van het waterschap.

Meer informatie over de Keur

Kijk ook of de locatie waar deze werkzaamheden plaatsvinden in de dijk of de beschermingszone van de dijk ligt, via de regels van de Legger.

Bekijk de legger

Mocht je twijfelen of vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons en vraag naar een van de dijkbeheerders.