HippoWaterschappen site - homepage

Te nat of te droog

Bekijk de grondwaterstanden, de gevallen neerslag en de voorspellingen.

Watervergunning aanvragen

Gaat u werken of bouwen langs de waterkant? Mogelijk heeft u dan een vergunning nodig of moet u een melding doen

Slootonderhoud

De rechten en plichten omtrent het slootonderhoud voor u en het waterschap

Grondwateronttrekking en beregening

Er zijn regels voor het onttrekken van grondwater voor beregening

Bekendmakingen

Doeveren_Drongelens kanaal-bestuur.jpg

Een overzicht van vergunningen en besluiten die ter inzage liggen. Per bekendmaking leest u of inspraak mogelijk is.

Projecten

shovel arm in de lucht.png

Hier ziet u welke projecten momenteel uitgevoerd worden of gepland staan.

Fiets- en wandelroutes

Meisje op de fiets.jpg

Ontdek ons beheergebied te voet of met de fiets.

Fiets- en wandelroutes