HippoWaterschappen site - homepage

Begroting 2016

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 november is de begroting voor 2016 vastgesteld.

Watervergunning aanvragen

Gaat u werken of bouwen langs de waterkant? Mogelijk heeft u dan een vergunning nodig of moet u een melding doen

Te nat of te droog?

De actuele situatie ziet u op deze kaarten.

Bekendmakingen

Doeveren_Drongelens kanaal-bestuur.jpg

Een overzicht van vergunningen en besluiten die ter inzage liggen. Per bekendmaking leest u of inspraak mogelijk is.

Projecten

shovel arm in de lucht.png

Hier ziet u welke projecten momenteel uitgevoerd worden of gepland staan.

Overstroom ik?

Overstroom ik doe de check.png

Een kwart van Nederland ligt onder zeeniveau. Hoe veilig is jouw omgeving?