HippoWaterschappen site - homepage

Ontwerp waterbeheerplan

Het waterbeheerplan maakt inzichtelijk wat we de komende jaren gaan doen. Het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021 ligt vanaf 12-1-2015 ter inzage.

Ontwerp-nota peilbeheer

De nieuwe nota peilbeheer ligt vanaf 19-1-2015 ter inzage. In deze nota is beleid vastgelegd voor een eenduidiger en transparanter peilbeheer in het grootste deel van ons werkgebied.

Slootonderhoud

Woont u aan het water? Dan kunt u verantwoordelijk zijn voor het slootonderhoud. Lees meer over uw en onze verantwoordelijkheden

Contact

T. 073 - 615 66 66

E. info@aaenmaas.nl

HoWaBo

howabo foto homepage.png

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch realiseren wij de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo).

Grondwateronttrekking

Button LGR.jpg

Heeft u een brief ontvangen dat u opgave over 2014 moet doen? U kunt online uw gegevens doorsturen via onderstaand formulier

Verkiezingen

water verdient een krachtige stem web.jpg

Op 18 maart 2015 zijn er in Nederland waterschapsverkiezingen. Iedereen die 18 jaar of ouder is mag een stem uitbrengen voor het waterschap waar u woont.
Bepaal wat u belangrijk vindt in onze poll.