HippoWaterschappen site - homepage

Verkiezingen

Op 18 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Iedereen die 18 jaar of ouder is mag een stem uitbrengen voor het waterschap waar u woont.
Weet u al op wie u gaat stemmen? Kieskompas helpt u graag!

Ontwerp waterbeheerplan

Het waterbeheerplan maakt inzichtelijk wat we de komende jaren gaan doen. Het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021 ligt vanaf 12-1-2015 ter inzage.

Ontwerp-nota peilbeheer

De nieuwe nota peilbeheer ligt vanaf 19-1-2015 ter inzage. In deze nota is beleid vastgelegd voor een eenduidiger en transparanter peilbeheer in het grootste deel van ons werkgebied.

Contact

T. 088 - 17 88 000

E. info@aaenmaas.nl

HoWaBo

howabo foto homepage.png

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch realiseren wij de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo).

Grondwateronttrekking

Button LGR.jpg

Heeft u een brief ontvangen dat u opgave over 2014 moet doen? U kunt online uw gegevens doorsturen via onderstaand formulier

Kieskompas

water verdient een krachtige stem web.jpg

Het Kieskompas helpt u met het bepalen van uw stem voor de waterschapsverkiezingen.