HippoWaterschappen site - homepage

Wat doet een waterschap?

Weten wat een waterschap doet? Bekijk dan het YouTube-filmpje

Ons Water

Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Samen met andere overheden werken we hieraan voor u.

Schouw

Maak nu uw schouwwatergang in orde. Dan bent u op tijd voor de schouw.

Contact

T. 073 - 615 66 66

E. info@aaenmaas.nl

HoWaBo

howabo foto homepage.png

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch realiseren wij de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo).

Dynamisch Beekdal

Dynamisch Beekdal - foto voor homepage.jpg

Het project Dynamisch Beekdal omvat onder andere de aanleg van waterberging en het herstellen van de Aa in haar natuurlijke staat.

Verkiezingen

Rood potlood.jpg

Op 18 maart 2015 zijn er in Nederland waterschapsverkiezingen. Iedereen die 18 jaar of ouder is mag een stem uitbrengen voor het waterschap waar u woont.