Inloopbijeenkomst projectplan Landgoed Heeswijk


Datum
Plaats in agenda
Tijd
18:00 tot
Locatie
Kasteel Heeswijk (Kasteel 4 in Heeswijk Dinther)
Omschrijving

Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 juli 2019 het ontwerp-projectplan “Natte Natuurparel Landgoed Heeswijk” vastgesteld. Met dit projectplan wordt het hydrologisch herstel van het gebied beoogd, met als doel de natuurwaarden in het gebied te verhogen. Naast verdrogingsbestrijding wordt in dit project ook verdere invulling gegeven aan het beekherstel van de Aa. Het ontwerp-projectplan ligt van 16 augustus tot en met 27 september 2019 ter inzage. Benieuwd naar het plan of vragen? Kom naar de inloopbijeenkomst op dinsdag 27 augustus tussen 18:00 en 20:00.

Meer informatie