Subsidieregeling Wel Goed Water Geven weer opengesteld


3 april 2024

Ben je agrariër in het beheergebied van Aa en Maas? Dan kun je weer gebruik maken van subsidies voor een toekomstbestendige waterhuishouding op je percelen. Op de site van Wel Goed Water Geven kun je tot eind 2025 een bijdrage aanvragen voor waterconserverende en waterbesparende maatregelen. Voor sommige oplossingen bedraagt de subsidie 30% van de kosten, voor andere is er een vast bedrag.

Wat wordt gesubsidieerd?

Je kunt geld ontvangen voor het plaatsen van stuwen, verhogen van duikers of verondiepen van sloten. Ook afkoppelen en opvangen van regenwater valt onder de regeling, net als de aanleg van druppelirrigatie of andere innovatieve beregeningstechnieken. Daarnaast dragen we bij aan maatregelen die de sponswerking van de bodem verbeteren.

Van traditionele drainage naar peilgestuurde drainage

Ook dit keer is er weer een subsidie voor peilgestuurde drainage. Anders dan in eerdere regelingen valt hieronder alleen de ombouw van traditionele drainage naar een peilgestuurd systeem. Percelen die eerder niet gedraineerd waren komen niet in aanmerking. Met een goed beheerde peilgestuurde drainage kan de boer meer water vasthouden op het perceel. Dat bespaart beregeningsbeurten in droge tijden. Tegelijkertijd wordt de grondwatervoorraad aangevuld en piekafvoeren in regentijden verkleind.

Peilgestuurde drainage goed beheren

En hoe werkt dat dan? Met de regelbuis in de verzamelput houd je het waterpeil op het gewenste niveau. In principe blijft het peil altijd op een hoog niveau om het kostbare water vast te houden. Tijdens de zaai- en oogstperiode maak je de percelen toegankelijk voor bewerking. Dat doe je door enkele dagen voordien te draineren tot op het klassieke niveau. Je verlaagt het waterpeil dus alleen tijdelijk, wanneer je met de machines het veld op moet.

De waterhuishouding van je perceel beïnvloedt ook de omliggende percelen. Wanneer je water ophoudt op jouw akker, help je ook de bodem in de omgeving vochtiger te houden. Wanneer je water afvoert, zul je het omliggende landschap mee droog trekken. Je zult dus het beste resultaat boeken als je met je buren afstemt om zo kort mogelijk te draineren.

De regeling wordt betaald door de provincie Noord-Brabant en ons. De uitvoering is in handen van de ZLTO en Arvalis.