Melden beregening


Heb je een agrarisch bedrijf buiten een beschermd gebied en wil je gaan beregenen met grondwater? Dan moet je daar een melding van doen en ook een bedrijfswaterplan voor indienen. In een bedrijfswaterplan staat beschreven welke maatregelen je neemt om water te besparen en te conserveren.

Wanneer volstaat een melding van beregening?

Als je aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan geldt een meldingsplicht én moet je een bedrijfswaterplan indienen.

  • Je wilt grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container- en substraatteelt beregenen.
    • Bij grasland is de pompcapaciteit maximaal 70m3 per uur;
    • Bij akkerbouw, vollegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw of container- en substraatteelt is de pompcapaciteit maximaal 100m3 per uur.
  • De put ligt niet in een beschermd gebied waterhuishouding, attentiegebied en invloedsgebied Natura 2000.
  • Je hebt maximaal 1 put per 5 hectare landbouwgrond of grasland in gebruik. De put mag niet dieper zijn dan aangegeven op de Kaart Maximale boordieptes beregeningsputten
  • Je hebt een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd voorafgaand aan de onttrekking.

Een melding beregening indienen

Stap 1: Vul het bedrijfswaterplan in. Dit plan voeg je straks als bijlage bij je melding via het omgevingsloket.

Bedrijfswaterplan invullen

Stap 2: Ga voor het maken van de melding naar het online omgevingsloket.

Meld beregening

Wij controleren of beide documenten volledig zijn en toetsen ze aan de algemene regels. Daarna ontvang je bericht van ons.

Goed om te weten

Beregenen van andere gebieden

Voor het besproeien (beregenen) van parken, openbaar groen, sportvelden, golfbanen en recreatie moet je een vergunning aanvragen.

Meer over beregening

Onttrekkingsverbod bij droogte

Bij grote droogte kan er een onttrekkingsverbod voor beregening ingesteld worden. Actuele berichtgeving vind je bij de nieuwsberichten.

Vragen? We helpen je graag!

Waterwetloket

Functie
ma t/m do tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, vr tussen 9.00-12.00
Telefoon
073 - 61 58 333
E-mail
info@aaenmaas.nl

Perceelwijzer app voor boeren en tuinders