Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Beschrijving

Het bestuur van Waterschap Aa en Maas neemt belangrijke beslissingen. Beslissingen waar u het misschien niet altijd mee eens bent. Hebt u moeite met een bepaald besluit, dan gaan we hierover graag met u in gesprek. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaar indienen. De commissie voor de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften adviseert het bestuur van waterschap Aa en Maas over bezwaren.

Hoe dient u een bezwaar in?

Vanaf 6 december 2018 is het mogelijk om met DigiD bezwaarschriften digitaal in te dienen. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid. Klik op de link om in te loggen met DigiD: digitaal formulier.
Naast digitaal bezwaar indienen, bieden we voorlopig ook nog de mogelijkheid om het per post of fax doen. Gebruik daarvoor het pdf-formulier onderaan deze pagina of schrijf een brief. U mag dus zelf kiezen.  

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.
  • Tegen dit besluit kan bezwaar worden ingediend. 
  • U hebt belang bij het besluit. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om een financieel belang. Ook immateriële belangen tellen mee. 

Aanpak

Wat doet de commissie voor de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften voor u?

De commissie bekijkt en beoordeelt uw bezwaar. Daarbij nodigt de commissie u meestal uit om tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten waarom u bezwaar maakt. Vervolgens adviseert de commissie het bestuur van waterschap Aa en Maas over uw bezwaar. Let op: het advies van de commissie is niet bindend!

Wat gebeurt er met het advies?

Op basis van het advies van de adviescommissie bezwaren neemt het bestuur van waterschap Aa en Maas opnieuw een besluit. Dat kan hetzelfde of een ander besluit zijn. Als u het hier nog steeds niet mee eens bent, kunt u beroep indienen bij de Rechtbank. Onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift staat meestal het adres van de rechtbank waarnaar u het beroepschrift kunt sturen. Belangrijk is dat u het beroepschrift indient bij de griffier van de rechtbank, ter attentie van de sector Bestuursrecht.

In tegenstelling tot het indienen van een bezwaarschrift moet u zich bij het indienen van een beroepschrift realiseren dat hier kosten aan zijn verbonden. 

Samenstelling adviescommissie bezwaren

De adviescommissie bezwaren bestaat uit twee voorzitters, een secretaris en twee leden. Deze mensen zijn onafhankelijk en zitten niet in bestuursorganen van waterschap Aa en Maas. De commissie periodiek bijeen om bezwaarmakers en belanghebbenden te horen. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

  • De heer H.A.W.E. Brugmans (voorzitter)
  • Mevrouw G.B. van Rooijen-Van Geel
  • De heer F.J.W. Baert
  • De heer J.A.Th.M. de Visser 

Meer weten?

Bent u het oneens met een besluit van waterschap Aa en Maas en wilt u dit met ons bespreken? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie bezwaarschriften? Neem dan contact op met Hanneke Lavrijssen via het algemene nummer 088- 17 88 000.