Medicijnresten


We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en - na gedeeltelijke zuivering - in sloten, beken en rivieren terecht. Dit vormt een gevaar voor vissen en drinkwater. Wij, professionals en jíj kunnen daar iets aan doen.

Het gevaar van medicijnresten

Vissen kunnen weefselschade oplopen, hun gedrag kan veranderen en er zijn zelfs vissen die van geslacht veranderen. Ook kunnen er spoortjes medicijnresten in het drinkwater terecht komen. Drinkwatermaatschappijen gebruiken oppervlaktewater en/of grondwater als grondstof voor kraanwater. Met name het oppervlaktewater bevat medicijnresten. Om kraanwater medicijnvrij te houden, zijn er in de toekomst mogelijk aanvullende zuiveringstechnieken nodig.

Dit doen wij

  • In rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel doen we een pilot uit om te testen welke technologie geschikt is om medicijnresten te verwijderen.
  • Waterschappen en drinkwaterbedrijven monitoren de kwaliteit van riool-, oppervlakte- en drinkwater nauwgezet en trekken daar conclusies uit.
  • We hebben bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties gemeten welke concentraties medicijnresten het afvalwater heeft en wat de concentraties zijn in het ontvangende oppervlaktewater.
  • We voeren gesprekken met de zorgsector en met gemeenten, om de hoeveelheid medicijnresten die in het afvalwater komt te verminderen. We pakken gezamenlijk projecten op en werken aan bewustwording.
  • In het Maasstroomgebied werken we samen met partners (waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) binnen het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen. We brengen risico’s in kaart en stemmen maatregelen op elkaar af.

Dit kun jij doen

  • Heb je medicijnen die je niet meer gebruikt? Lever deze dan in bij het klein chemisch afval of bij je apotheek. Spoel ze niet door gootsteen of wc!
  • Vraag je arts of je kan bijdragen aan een gezond milieu door bewust om te gaan met medicijnen.
  • Heb je röntgencontrastmiddelen ingenomen? Maak dan gebruik van plaszakken zodat ze niet in het water komen.
  • Zijn er alternatieven waardoor je je op langere termijn misschien beter kan gaan voelen en minder medicijnen nodig hebt? Hiervoor kun je je bijvoorbeeld laten inspireren door de Blue Zone leefprincipes. Het gaat hier om leefprincipes van mensen die aantoonbaar gelukkiger en gezonder leven in bepaalde gebieden wereldwijd.

Dit kunnen professionals doen

Ook de farmaceutische industrie, medicijnproducenten, apothekers, zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen zich inzetten voor schoon water met minder medicijnresten. Bijvoorbeeld door goed te informeren, door preventie en onderzoek.

Dit kun jij als professional doen (pdf, 950 kB)

Collega Janneke Snijders bij Spraakmakers: Pijnstillers

Janneke Snijders is regisseur schoon water bij waterschap Aa en Maas. In dit radiofragment van Spraakmakers (NPO1 radio 1) neemt ze verslaggever Mariëlle Beers mee naar de rioolwaterzuivering in het Brabantse Ooijen. Janneke vertelt dat een deel van de medicijnresten belandt in het milieu, met op termijn schadelijke gevolgen voor mens en dier. En hoe we als waterschap veel investeren in zuiveringstechnieken die zoveel mogelijk medicijnresten verwijderen.

Pilot medicijnresten

Bij onze rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel doen we een proef met het zuiveren van medicijnresten uit afvalwater.

Nederland gaat voor een gezonde Maas

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’. Lees meer in het nieuwsartikel:

Bekijk het nieuwsartikel

Vragen? Wij helpen je graag!