Nederland gaat voor een gezonde Maas


5 juli 2018

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’, vandaag in Den Bosch, waarbij 80 koersbepalers aanwezig waren. Mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst was Li An Phoa, die de afgelopen maanden van de bron van de Maas in Frankrijk tot de monding in Nederland heeft gewandeld om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen.

Op de bijeenkomst waren partijen aanwezig die voor een schone, vitale en drinkbare Maas van vitaal belang zijn en voor wie een schone Maas van vitaal belang is. Initiatiefnemers van de bijeenkomst zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vital Zone Instituut, Heineken, RIWA, de Brabantse Milieufederatie en het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen, met als gastheer Waterschap Aa en Maas. Zij ondersteunen de actie van Li An Phoa en onderstrepen het belang om de Maas schoon, vitaal en drinkbaar te maken.

Tijdens de bijeenkomst hebben de koersbepalers het vervolg bepaald:
• Het oppervlaktewater van de Maas wordt gedronken door meer dan 6 miljoen mensen in Nederland en meer dan 15 miljoen mensen in het gehele stroomgebied (Frankrijk, België, Nederland)
• Een drinkbare Maas spreekt iedere aanwezige aan en iedereen kijkt hoe hij of zij hier persoonlijk aan kan bijdragen;
• We gaan verbinding zoeken tussen verschillende initiatieven, om te bekijken waar overlap, gaten en kansen liggen op weg naar een gezonde/drinkbare Maas.

Water als indicator voor gezondheid

Gezond water is van levensbelang, zeker nu de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water mondiaal steeds meer onder druk komt te staan. Maaswater wordt gebruikt als bron voor ons drinkwater, maar is ook van cruciaal belang voor natuur, landbouw en industrie. Vervuild water is slecht voor het milieu en ecologisch systeem, en is duur om schoon te maken. Jaarlijks komen er meer dan 140.000 kilo medicijnresten via het riool in ons water terecht. Achteraf reinigen, bij de rioolwaterzuiveringen, is niet voldoende. Een bronaanpak waarbij alle partijen meedoen om te voorkomen dat water wordt vervuild is noodzakelijk. Wat er niet in komt, hoeft er immers ook niet uitgehaald te worden. De Maas vormt zo een goede spiegel en indicator voor de gezondheid van onze samenleving.

Li An Phoa, Drinkable Rivers: “ik verlang naar een drinkbare Maas en heb op mijn wandeling vanaf de bron van de Maas in Frankrijk gezien dat heel veel mensen van alle generaties die met mij delen. Wanneer we drinkbare rivieren hebben, dan betekent dit dat alle relaties in een geheel stroomgebied gezond zijn.”

Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik vind het een bijzonder mooi initiatief om op deze manier aandacht te vragen voor een schone Maas. We moeten onze rivieren blijven koesteren.”

Wilfried Aarsen, directeur Heineken: “Iedere watergebruiker heeft baat bij een goed watersysteem. De kwaliteit van het oppervlaktewater is een goede indicator.”

Kees Jan de Vet, ambassadeur Schone Maaswaterketen: “Waterschappen en drinkwaterbedrijven bundelen hun krachten en expertises om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ roept de Schone Maaswaterketen ook andere partijen op om maatregelen te treffen: van zorgsector tot farmacie en industrie. Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: ‘De mondiale zoetwatervoorraad slinkt in rap tempo. We hebben een zware, gezamenlijke verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties om de bestaande grondwatervoorraad te beschermen en tegelijkertijd alles op alles te zetten om de kwaliteit van ons oppervlaktewater dusdanig te verbeteren dat het weer drinkbaar wordt.”

Marlies Kampschreur, Vital Zone Instituut: “Water is van levensbelang voor een gelukkige en gezonde samenleving. We helpen graag mee om de kloof zichtbaar te maken tussen drinkbare rivieren en nu en samen concrete stappen te zetten om van droom naar werkelijkheid te komen.”