Open data leggers


Welkom op het open dataportaal voor de legger van waterschap Aa en Maas. Hier vind je de informatie (kaartlagen) die we voor de digitale leggerkaarten (viewers) gebruiken. Waar liggen bijvoorbeeld onze stuwen en dijken en wie gaat over welke watergang.

Gebruik van de open data

Wij stellen onderstaande open data beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit houdt in dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is. Iedereen mag deze data van waterschap Aa en Maas bekijken en hergebruiken zonder verplichte bronvermelding. Klik op de datasets en download wat je nodig hebt.

Legger

Download onderstaande shape-bestanden

Vragen? Wij helpen je graag!