LIFE-IP Klimaatadaptatie: samenwerken voor een klimaatbestendiger Nederland


We werken samen met de provincie Noord-Brabant aan een belangrijk project genaamd LIFE-IP Klimaatadaptatie. Dit project wordt ondersteund door Europese subsidies en heeft als doel om de aanpassing aan klimaatverandering in Nederland te versnellen.

Maar wat is LIFE-IP Klimaatadaptatie eigenlijk?

Dit programma richt zich op het sneller reageren op de veranderingen in ons klimaat, zoals beschreven in de Nationale klimaatadaptatiestrategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierbij werken 22 Nederlandse partners samen, met steun van de Europese Unie, gedurende zes jaar, van 2022 tot 2027. De kennis die we opdoen, delen we niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, om ons continet beter bestand te maken tegen klimaatverandering.

Waarom is dit programma belangrijk?

Nederland zette dit programma op om hindernissen bij het aanpassen aan klimaatverandering weg te nemen. We hebben vier hoofddoelen:

  1. Kennis delen: we willen begrijpelijke informatie en hulpmiddelen ontwikkelen over hoe klimaatverandering ons beïnvloedt en welke aanpassingen het meest effectief zijn.
  2. Bewustzijn vergroten: we willen mensen en organisaties bewust maken van de urgentie om actie te ondernemen.
  3. Samenwerken: we willen klimaatadaptatie integreren met andere uitdagingen, zoals woningbouw, energietransitie en gezondheidsbevordering, en besluitvormingsstructuren ontwikkelen die dit ondersteunen.
  4. Financiële modellen ontwikkelen: we willen manieren vinden om adaptatiemaatregelen te financieren, met zowel publieke als private middelen.

LIFE-IP Klimaatadaptatie is een samenwerking tussen 22 organisaties. Ze ontvangen in totaal 9,5 miljoen euro aan Europese subsidie voor het programma en dragen zelf 7,5 miljoen euro bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM coördineren het programma, met betrokkenheid van ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten, gezondheidsdiensten en LTO-Noord.

Wat doet doen wij als waterschap Aa en Maas in dit programma?

Wij richten ons op het herstellen van natuurlijke watersystemen in Brabantse beekdalen. We willen de bodem en waterhuishouding versterken om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, zoals wateroverlast na hevige regenval en droogteperioden. We werken samen met andere overheidsinstanties en grondeigenaren om deze aanpak te realiseren. Met de LIFE-IP subsidie geven we workshops aan gemeenten om klimaatbestendige watersystemen te bevorderen. We hebben ook het GGA Aa-dal Noord-project opgezet om het gebied rondom de Aa klimaatbestendig te maken, in samenwerking met gemeenten, provincie, ZLTO en ondernemers.

We helpen ook gemeenten in Regio Noord-Oost Brabant bij het ontwikkelen van nieuw ruimtelijk beleid in lijn met toekomstige klimaatveranderingen. Dit doen we door ontwerpateliers en ondersteuning aan te bieden.

Al met al werken we hard om Nederland beter voor te bereiden op de uitdagingen van klimaatverandering, en we zijn blij om samen te werken met verschillende partners om dit te bereiken.

Lees meer over het project LIFE-IP Klimaatadaptatie project