Tijdlijn


 • Status: Gerealiseerd in 2020
 • Bijzonderheden: Eerste zonneweide waterschap, geplaatst op funderingspinnen in oost-west opstelling. Zo wekken we de hele dag energie op voor eigen gebruik.
 • Aantal zonnepanelen: 9.360
 • Aannemer: Voltar Solar
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 8 %
 • Adres: Treurenburg 4, ‘s-Hertogenbosch

 • Status: gerealiseerd in 2021
 • Bijzonderheden: er worden bi-facial zonnepanelen geplaatst. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen, waardoor meer begroeiing onder de panelen ontstaat.
 • Aantal zonnepanelen: 7800
 • Aannemer: Volta Solar
 • Bijdrage aan een energieneutraal waterschap: 8 %
 • Adres: Hazelbergsestraat 5, Heeswijk-Dinther

 • Planning aanleg zonneweide: oktober 2020 - voorjaar 2021
 • Bijzonderheden: Er worden bi-facial zonnepanelen geplaatst. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen, waardoor er meer begroeiing onder de panelen ontstaat. Ook vindt er onderzoek plaats naar het effect van twee verschillende opstellingen op de begroeiing en hoeveelheid opgewekte energie, samen met onderzoek naar mogelijkheden voor warmte- en regenwateropvang.
 • Aantal zonnepanelen: 2700
 • Aannemer: Volta Solar
 • Bijdrage aan een energieneutraal waterschap: 2,5 %
 • Adres: Brugstraat 86, Vinkel

 • Planning aanleg: tweede helft 2021
 • Gepland aantal zonnepanelen: bijna 11.000
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 11 %
 • Adres: Bakelseweg 2, Aarle-Rixtel
 • Bijzonderheden: er komen 3 zonneweides, 2 tussen de installaties en 1 op de voormalige slibopslag. Deze laatste ligt verscholen tussen het groen. Deze en 1 van de zonneweides tussen de installaties worden natuurvriendelijk: de panelen zijn lichtdoorlatend en staan hoog en ver uit elkaar in een zuid opstelling.

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 1.900 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 1,5 %
 • Adres: Waardjesweg 50, Asten

 • Planning aanleg zonneweide: 2022
 • Gepland aantal zonnepanelen: ruim 8.500
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 11 %
 • Adres: Parallelstraat 1, Oijen
 • Bijzonderheden:
  • De zonneweides komen aan weerszijden van de rioolwaterzuivering.
  • Er komt een wilde groene haag voor het hek om de zonneweides. De panelen zijn op hun hoogste punt 1,5 meter. Zo hebben bewoners geen direct zicht op de panelen.
  • We nemen ook maatregelen voor de ecologie: De panelen staan minstens 2 meter uit elkaar, ze zijn licht doorlatend (bifacial panelen), we zaaien het terrein in met bloemrijk grasland, we maken een zone met fruitbomen en fruit- en besdragende struiken en er komen doorgangen in het hek voor kleine zoogdieren (faunapassages).

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 6.000 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 5 %
 • Adres: Beijersbos 4, Haps