Laatste werkzaamheden aan bassin Slievense Loop


Medio april voert waterschap Aa en Maas de laatste werkzaamheden uit bij het nieuwe waterbassin aan de Slievenstraat.

De werkzaamheden zijn erop gericht om het nieuwe bassin en het oude bassin, dat al aan de overzijde van de straat lag, ondergronds met elkaar te verbinden. Bij hevige regenbuien kan het water zo naar beide bassins stromen. Aannemer Vissers Ploegmakers BV voert de werkzaamheden in opdracht van het waterschap uit. Naar verwachting duurt het werk ongeveer zes weken.

36248e7_w1272_slievenseloopfase2
Waterbassins aan de Slievenstraat

De bassins vormen een van de maatregelen die het waterschap samen met gemeente Someren uitvoert om de wateroverlast in de woonwijk te verkleinen. Op een later moment voeren het waterschap en de gemeente nog een aantal maatregelen uit in het buitengebied langs de Slievense Loop. Ook hier komt meer ruimte voor afwatering. Welke maatregelen dat precies zijn, wordt momenteel onderzocht.

Meer informatie

Bekijk de laatste informatie over de plannen met de Slievense Loop op www.aaenmaas.nl/slievenseloop

Dit project is uitgevoerd met financiële steun van provincie Noord-Brabant en de EU

logo_pnb_en_eu_pop3_jpg