Wandelen, hond uitlaten en fietsen alleen op bestaande recreatieve paden en routes


De nieuwe kades die in het project Leegveld zijn aangelegd in de nieuwe en bestaande natuur hebben als doel het water in het gebied beter vast te houden. De kades zijn aangelegd in het kader van natuurherstel en waterveiligheid. Ze hebben geen recreatieve functie, hoe verleidelijk ze er ook uitzien.

De omliggende natuur is te kwetsbaar voor recreatie. Dit gebied was ook voor de werkzaamheden niet toegankelijk op deze plek. Wandelen, de hond uitlaten en fietsen is toegestaan op de officiële opengestelde paden en routes die al bestonden voor de uitvoering van Project Leegveld.

Broedseizoen in aantocht

Omdat de werkzaamheden in de bestaande natuur nu grotendeels zijn afgerond en het broedseizoen op 15 maart begint, worden de kades die voor de uitvoering van werkzaamheden toegankelijk waren gemaakt weer afgesloten.

Toekomst

Uitgangspunt voor het project Leegveld is dat bestaande paden behouden blijven. In sommige gevallen hebben paden een iets andere ligging gekregen om te zorgen dat het pad voldoende droog blijft. Staatsbosbeheer bekijkt samen met verschillende partijen of het aanbod van recreatieve paden buiten het Natura 2000-gebied in de toekomst uitgebreid kan worden. Dit om ruimte te bieden aan de toenemende vraag naar recreatieve mogelijkheden. De natuur in de kern van de bestaande natuur wordt daarbij ontzien om daar de rust te garanderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toegankelijkheid van het gebied kunt u contact opnemen met Lieke Verhoeven, boswachter bij Staatsbosbeheer op het telefoonnummer 06-22733163 of per e-mail l.verhoeven@staatsbosbeheer.nl.