Project Hoogveenherstel Leegveld kan volledig worden uitgevoerd


De Raad van State heeft woensdag 16 februari 2022 een definitieve uitspraak gedaan over de 33 ingestelde beroepen tegen het projectplan Waterwet Leegveld en het bijbehorend provinciaal inpassingsplan. Beide plannen zijn nu onherroepelijk geworden. Dat betekent dat verder beroep niet meer mogelijk is en het project Leegveld volledig kan worden uitgevoerd.

Na een tussenuitspraak van de Raad van State begin 2021 op de meeste ingestelde bezwaarpunten tegen de beide plannen kon gestart worden met de uitvoering. De Raad van State had voor twee locaties echter nog om een nadere toelichting gevraagd voordat ook hier gestart kon worden met werkzaamheden.

Het projectplan is aangepast en de Raad van State oordeelt dat de gevolgen nu goed in beeld zijn gebracht. In de uitspraak is opgenomen dat het provinciebestuur een perceel dat grenst aan het inpassingplan een juiste bestemming moet geven. Dit heeft verder geen gevolgen voor de uitvoering en de planning van de werkzaamheden voor het hoogveenherstel. De planning is er op gericht om eind 2022 klaar te zijn met de uitvoering van het hele project.