Peelwachters voor leden Integrale Gebiedscommissie Peelvenen


Met de afronding van project Leegveld eindigt ook de Bestuursovereenkomst Peelvenen. En daarmee zit ook het werk voor de Integrale Gebiedscommissie (IGC) erop. Als dank voor hun inzet de afgelopen jaren ontvingen de IGC-leden op woensdag 25 oktober een prachtige Peelwachter, gemaakt door de Deurnese kunstenaar Dirk Verberne, uit handen van provincie Noord-Brabant.

De IGC had, als opvolger van de Landinrichtingscommissie Peelvenen, een verbindende rol in de uitvoering van de Bestuursovereenkomst Peelvenen. Onder aanvoering van voorzitter Gerard Daandels bewaakte de IGC dat het natuurherstel in lijn bleef met eerdere afspraken met natuurbeheerders, bewoners, ondernemers en agrariërs. Die zijn vastgelegd in het Landinrichtingsplan ‘Het onverenigbare Verenigd’. Er was veel afstemming nodig, ook provincieoverstijgend.

BOP-25
De IGC-leden, waaronder voorzitter Gerard Daandels (5e van links) , met een Peelwachter-beeld

Afspraken over projecten in de Peelvenen

We ondertekenden met provincie Noord-Brabant in 2016 de  Bestuursovereenkomst. We legden hiermee afspraken vast over welke projecten we de komende jaren in de Groote Peel, MariaPeel en de Deurnsche Peel zouden uitvoeren. In een gebied van ruim 4000 ha is op die manier de basis voor het natuurherstel nu gelegd en het watersysteem erop aangepast. Project Leegveld in de Deurnsche Peel was het laatst te verrichten werk vanuit deze bestuursovereenkomst. Nieuwe projecten in de Peelvenen worden vanuit de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel opgepakt.

Afsluitende bijeenkomst

De uitreiking van de Peelwachters vond tijdens een afsluitende bijeenkomst op woensdag 25 oktober plaats in Deurne. Hiervoor waren alle direct betrokkenen bij de projecten van de afgelopen jaren uitgenodigd. Zij ontvingen na afloop onder meer het boekje ‘De Peelvenen. Basis voor natuurherstel gelegd.’ In dit boekje zijn ervaringen van onder andere Gerard Daandels, feiten en cijfers van het werk in de Peelvenen sinds 2016 ter kennisdeling verzameld en vastgelegd.

Download 'De Peelvenen. Basis voor natuurherstel gelegd' (.pdf)


Ook werd de volgende video vanuit project Leegveld over de Deurnsche Peel getoond. Dit om te laten zien hoe het gebied zich na de ingreep herstelt.

Terug naar de projectpagina Leegveld