Aanvullingen op projectplan Waterwet


Project Leegveld gaat over een groot gebied waarin veel werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij projecten van deze omvang is het niet ongebruikelijk dat er tijdens de voorbereiding en uitvoering nog zaken aan het licht komen die in de praktijk toch net iets anders moeten worden uitgevoerd dan tijdens de planfase is bedacht. Ook in Leegveld is dit het geval. Daarom zijn er vier extra aanvullingen op het projectplan Waterwet gedaan om het watersysteem op orde te houden en overlast te voorkomen.

Het gaat om de aanpassing van de ligging van een deel van de Vlier nabij de inlaat (kaart 1), de aanleg van een laag stuk kade langs de weg Leegveld (kaart 2), de aanleg van een extra stuw in de Leijsingloop (kaart 3) en de aanleg van een gemaal in de Siberiëloop (kaart 4). Voordat deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgt een terinzagelegging van deze aanvullingen op het oorspronkelijke projectplan. Iedereen kan dit ontwerp-projectplan Waterwet nalezen en er eventueel op reageren. Vanaf 11 april 2022 komt het ontwerp-projectplan Waterwet op www.officielebekendmakingen.nl ter inzage te liggen. U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanager Sjors Hoek via 06-20092364.

kaart 1 Vlier
Kaart 1: aanpassing van de ligging van een deel van de Vlier nabij de inlaat
Kaart 2 Eikenlaan
Kaart 2: aanleg van een laag stuk kade langs de weg Leegveld ten noorden van Eikenlaan
Kaart 3 Leijsingloop
Kaart 3: aanleg van een extra automatische stuw in de Leijsingloop nabij Leijsingweg 21
Kaart 4 Siberieloop
Kaart 4: aanleg van een gemaal in de Siberiëloop nabij Hogebrug 3

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/leegveld vind je meer informatie over project Leegveld. Meld je meteen aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.