Maatregelenkaart optimalisatie peilbeheer St. Anthonis/Boxmeer


Tijdens de streekbijeenkomst van maart 2019 is aangekondigd dat we werken aan een webpagina waar de maatregelen voor het optimaliseren van het peilbeheer in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer in kaart zijn gebracht.

Deze pagina is nu beschikbaar en online te bekijken. Onder het tabblad ‘Maatregelenkaart’ ziet u de maatregelen uit de visie zoals wijziging in streefpeil en/of beheermarge, waar we een stuw of duiker willen plaatsen of waar we een stuw willen automatiseren. U kunt zoeken op uw adres via de zoekbalk bovenin. Klik vervolgens op de cirkel rondom uw locatie. Rechts in uw scherm ziet u in een kader de knelpunten van die locatie, een analyse en de voorgestelde maatregelen.