Projecten NVO


  • In voorbereiding: NVO Sambeekse uitwatering
  • In uitvoering: NVO Oploosche Molenbeek, NVO Lactariabeek
  • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het algemeen bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen op 9 mei 2023 vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 30 mei tot en met 11 juli 2023.

  • In voorbereiding: NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek |
  • In uitvoering: NVO Dungenseloop
  • Gerealiseerd: NVO Engelense aanvoersloot

Het projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 30 oktober 2023 tot en met 11 december 2023 ter inzage. Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 8 februari tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Vlier (uitvoering medio 2024)| NVO Snelleloop-Middenloop
  • Gerealiseerd: NVO Snelleloop

Het projectplan Waterwet NVO De Vlier lag van 30 oktober 2023 tot en met 11 december 2023. Het ontwerp-projectplan NVO Vlier lag van 10 juli tot en met 21 augustus 2023 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Nieuwe Vliet

Het ontwerp-projectplan NVO Nieuwe Vliet lag van 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage.