Projecten NVO


  • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek, NVO Lactariabeek (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Sambeekse uitwatering
  • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het algemeen bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen op 9 mei 2023 vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 30 mei tot en met 11 juli 2023.

  • In voorbereiding: NVO Dungenseloop (uitvoering begin 2024) | NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek |
  • In uitvoering: NVO Engelense aanvoersloot

Het dagelijks bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Dungenseloop  en bijbehorende Nota van Zienswijzen op 10 oktober 2023 vastgesteld. Beroep kan worden ingesteld tot en met 11 december 2023. Lees hierover meer op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 8 februari tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Vlier (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Snelleloop-Middenloop
  • Gerealiseerd: NVO Snelleloop

Het dagelijks bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO De Vlier en bijbehorende Nota van Zienswijzen op 10 oktober 2023 vastgesteld. Beroep kan worden ingesteld tot en met 11 december 2023. Lees hierover meer op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerp-projectplan NVO Vlier lag van 10 juli tot en met 21 augustus 2023 ter inzage.

  • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot (uitvoering najaar 2023)