Natuurvriendelijk inrichten van beken en sloten


In ons werkgebied richten we op diverse plekken beken en sloten natuurvriendelijker in. Dat doen we door diverse maatregelen uit te voeren. Daarmee zorgen we voor meer leefruimte voor dieren en planten, wat goed is voor de biodiversiteit. En we verbeteren hiermee de waterkwaliteit.

Zo werken we aan gezond en natuurlijk water. Daar profiteren de natuur, landbouw en wij als mensen van. Ook dragen we bij aan de doelstellingen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Bekijk de uitleg van Ernest en Bart over de aanpak

Nieuws

 • Het dagelijks bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO De Vlier en bijbehorende Nota van Zienswijzen op 10 oktober 2023 vastgesteld. Beroep kan worden ingesteld tot en met 11 december 2023. Lees hierover meer op www.officielebekendmakingen.nl.
 • Het dagelijks bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Dungenseloop  en bijbehorende Nota van Zienswijzen op 10 oktober 2023 vastgesteld. Beroep kan worden ingesteld tot en met 11 december 2023. Lees hierover meer op www.officielebekendmakingen.nl.
 • Sinds maandag 2 oktober 2023 voert aannemer Van den Brand werkzaamheden uit bij de Engelense aanvoersloot langs de Haverleij in Engelen. Eerder meldden we dat de aannemer eind oktober klaar zou zijn. Maar door de aanhoudende regen heeft de planning vertraging opgelopen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2023 klaar. Langs de sloot worden over een traject van een kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd met een flauw talud. De geleidelijke overgang van water naar land vormt een aangename leefomgeving voor diverse waterplanten en waterdieren. Het maakt het gebied ook aantrekkelijker voor vlinders, libellen en vogels.

Wat doen we?

Elke beek of sloot is maatwerk. Mogelijke maatregelen zijn:

 • We leggen bij sloten meestal flauwe oevers aan met een geleidelijke overgang van water naar land. Daarmee vergroten we het gebied waar bepaalde types water- en oeverplanten groeien, zoals de zwanenbloem en fonteinkruid.
 • We plaatsen in beken pakketten van dood hout. Dit brengt afwisseling in de stroomsnelheden van het water en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld slib, zand, blad en grind blijft liggen. Daarnaast vormt het hout een schuil- en paaiplek voor vissen, zoals de kopvoorn, en waterdieren, zoals kokerjuffers.
 • We brengen bij beken beschaduwing aan met als doel het leefgebied voor waterdieren en vissen te verbeteren. Door beschaduwing is minder maaiwerk nodig en minder verstoring in de beek. Het houdt de watertemperatuur stabiel. Ook draagt beschaduwing bij aan een verbetering van zuurstofhuishouding in het water en een gevarieerde beekbodem door blad- en takinval.
 • Waar mogelijk passen we de manier van beheer en onderhoud aan ten behoeve van de ecologische ontwikkeling.

Waar zijn we aan het werk?

Het gaat om kanalen, beken en sloten die door of namens ons worden onderhouden, de zogenoemde A-watergangen.

Dit is een overzicht van onze regio-districten. Per district kun je nagaan waar we aan het werk zijn of voorbereidingen treffen.

overzichtskaartje1

 • In voorbereiding: NVO Oploosche Molenbeek, NVO Lactariabeek (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Sambeekse uitwatering
 • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het algemeen bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen op 9 mei 2023 vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 30 mei tot en met 11 juli 2023.

 • In voorbereiding: NVO Dungenseloop (uitvoering begin 2024) | NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek |
 • In uitvoering: NVO Engelense aanvoersloot

Het dagelijks bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Dungenseloop  en bijbehorende Nota van Zienswijzen op 10 oktober 2023 vastgesteld. Beroep kan worden ingesteld tot en met 11 december 2023. Lees hierover meer op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 8 februari tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

 • In voorbereiding: NVO Vlier (uitvoering eind 2023, begin 2024)| NVO Snelleloop-Middenloop
 • Gerealiseerd: NVO Snelleloop

Het dagelijks bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO De Vlier en bijbehorende Nota van Zienswijzen op 10 oktober 2023 vastgesteld. Beroep kan worden ingesteld tot en met 11 december 2023. Lees hierover meer op www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerp-projectplan NVO Vlier lag van 10 juli tot en met 21 augustus 2023 ter inzage.

 • In voorbereiding: NVO Nieuwe vliet | NVO Engelense aanvoersloot (uitvoering najaar 2023)

Nog een voorbeeld van een natuurvriendelijke inrichting: een bosbeek

Bosbeek bij Snelleloop in Milheeze (timelapse)

Samenwerkingspartners

 • Gemeenten
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijkswaterstaat
 • ZLTO
 • Lokale heemkundekringen
 • Terreinbeherende organisaties


Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852