Natuurvriendelijk inrichten van beken en sloten


In ons werkgebied richten we op diverse plekken beken en sloten natuurvriendelijker in. Dat doen we door diverse maatregelen uit te voeren. Daarmee zorgen we voor meer leefruimte voor dieren en planten, wat goed is voor de biodiversiteit. En we verbeteren hiermee de waterkwaliteit.

Zo werken we aan gezond en natuurlijk water. Daar profiteren de natuur, landbouw en wij als mensen van. Ook dragen we bij aan de doelstellingen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Bekijk de uitleg van Ernest en Bart over de aanpak

Wat doen we?

Elke beek of sloot is maatwerk. Mogelijke maatregelen zijn:

 • We leggen bij sloten meestal flauwe oevers aan met een geleidelijke overgang van water naar land. Daarmee vergroten we het gebied waar bepaalde types water- en oeverplanten groeien, zoals de zwanenbloem en fonteinkruid.
 • We plaatsen in beken pakketten van dood hout. Dit brengt afwisseling in de stroomsnelheden van het water en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld slib, zand, blad en grind blijft liggen. Daarnaast vormt het hout een schuil- en paaiplek voor vissen, zoals de kopvoorn, en waterdieren, zoals kokerjuffers.
 • We brengen bij beken beschaduwing aan met als doel het leefgebied voor waterdieren en vissen te verbeteren. Door beschaduwing is minder maaiwerk nodig en minder verstoring in de beek. Het houdt de watertemperatuur stabiel. Ook draagt beschaduwing bij aan een verbetering van zuurstofhuishouding in het water en een gevarieerde beekbodem door blad- en takinval.
 • Waar mogelijk passen we de manier van beheer en onderhoud aan ten behoeve van de ecologische ontwikkeling.

Waar zijn we aan het werk?

Het gaat om kanalen, beken en sloten die door of namens ons worden onderhouden, de zogenoemde A-watergangen.

Dit is een overzicht van onze regio-districten. Per district kun je nagaan waar we aan het werk zijn of voorbereidingen treffen.

overzichtskaartje1

 • In voorbereiding: NVO Sambeekse uitwatering
 • In uitvoering: NVO Oploosche Molenbeek, NVO Lactariabeek
 • Gerealiseerd: NVO Tochtsloot

Het algemeen bestuur heeft het projectplan Waterwet NVO Oploosche Molenbeek & Lactariabeek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen op 9 mei 2023 vastgesteld. De bezwaartermijn liep van 30 mei tot en met 11 juli 2023.

 • In voorbereiding: NVO Donkersvoortscheloop | NVO Wambergsebeek |
 • In uitvoering: NVO Dungenseloop
 • Gerealiseerd: NVO Engelense aanvoersloot

Het projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 30 oktober 2023 tot en met 11 december 2023 ter inzage. Het ontwerp-projectplan Waterwet NVO Dungenseloop lag van 8 februari tot en met 22 maart 2023 ter inzage.

 • In voorbereiding: NVO Vlier (uitvoering medio 2024)| NVO Snelleloop-Middenloop
 • Gerealiseerd: NVO Snelleloop

Het projectplan Waterwet NVO De Vlier lag van 30 oktober 2023 tot en met 11 december 2023. Het ontwerp-projectplan NVO Vlier lag van 10 juli tot en met 21 augustus 2023 ter inzage.

 • In voorbereiding: NVO Nieuwe Vliet

Het ontwerp-projectplan NVO Nieuwe Vliet lag van 27 december 2023 tot en met 7 februari 2024 ter inzage.

Nog een voorbeeld van een natuurvriendelijke inrichting: een bosbeek

Bosbeek bij Snelleloop in Milheeze (timelapse)

Samenwerkingspartners

 • Gemeenten
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rijkswaterstaat
 • ZLTO
 • Lokale heemkundekringen
 • Terreinbeherende organisaties


Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Logo-Provincie-1530x852

Contact

Anke Rijnen-van Geijn

Anke Rijnen 2 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06 - 30 26 71 64
E-mail
arijnen-vangeijn@aaenmaas.nl