Inloopbijeenkomst Wijboschbroek op 20 september


Waterschap Aa en Maas pakt samen met Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant de verdroging aan in natte natuurparel Wijboschbroek. Daarnaast werken Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid in een pilotproject aan herstel van het eembos. Belangstellenden kunnen met vragen over de projecten terecht tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 20 september in de Schaapskooi in Schijndel.

De bijzondere natuur in Wijboschbroek is sterk afhankelijk van natte omstandigheden. Maar het gebied kampt al lange tijd met verdroging. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben geleid tot een te lage grondwaterstand. Zeldzame planten zoals zwartblauwe rapunzel, knikkend nagelkruid en éénbes staan onder grote druk. Met het uitvoeren van maatregelen willen we de waterhuishouding in het gebied verbeteren, zodat de bijzondere natuur zich kan herstellen. We werken in project Wijboschbroek samen met Staatsbosbeheer, de grootste grondeigenaar in het gebied, en provincie Noord-Brabant. ZLTO is betrokken om de belangen van de agrarische sector in te brengen.

Bijpraten tijdens inloopbijeenkomst

Mogelijk hebt u in het verleden contact gehad met het waterschap over de plannen en bent u benieuwd hoe het ermee staat. Of u hebt gewoon vragen over de plannen met het gebied. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst voor belangstellenden in het project Wijboschbroek. Ook Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid Nederland zijn aanwezig om uw vragen over het pilotproject herstel leembos Wijboschbroek te beantwoorden. ZLTO is ook erbij. Kom gerust langs voor informatie over de projecten en een gesprek.

Datum en locatie

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 september 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Schaapskooi te Schijndel (Martemanshurk 12, 5482 WP Schijndel).

Meer weten?

Op www.aaenmaas.nl/wijboschbroek vindt u meer informatie over het project Wijboschbroek. De informatie over het pilotproject herstel leembos Wijboschbroek vindt u op de website van Bosgroep Zuid via bosgroepen.nl.