Definitief projectplan Waterwet Wijboschbroek ter inzage


Ons dagelijks bestuur heeft op 23 april 2024 het definitief projectplan Waterwet Wijboschbroek en de bijbehorende Nota van Zienswijzen vastgesteld.

De stukken liggen van 16 mei 2024 tot en met 27 juni 2024 officieel ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl. U leest op die pagina ook hoe u binnen deze termijn beroep kunt aantekenen, als u het niet eens bent met het besluit van het dagelijks bestuur. Het projectplan Waterwet Wijboschbroek en de bijbehorende stukken zijn ook gepubliceerd op www.aaenmaas.nl/wijboschbroek.

Terug naar de hoofdpagina Wijboschbroek