Terugblik inloopbijeenkomst Lage Raam


Waterschap Aa en Maas gaat de beek de Lage Raam anders inrichten. Op dinsdag 12 juli 2022 heeft waterschap Aa en Maas hiervoor een inloopbijeenkomst georganiseerd om direct betrokkenen bij te praten over de plannen en om vragen te beantwoorden.

Inloop lage raam 12 juli

Ruim 300 omwonende en grondeigenaren hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst om vragen te kunnen stellen over bijvoorbeeld de schetsontwerpen, de uitgangspunten, het proces of de planning van het project Lage Raam. Zo’n 40 geïnteresseerden hebben de bijeenkomst bezocht. Tijdens de bijeenkomst is geen nieuwe informatie gepresenteerd ten opzichte van de digitale bijeenkomst van 30 september vorig jaar.

In deze tussenliggende periode is het waterschap druk aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de verschillende belangen, het berekenen van effecten uit diverse scenario's en het opstellen van de uitgangspunten die samen moeten komen in het conceptontwerp voor de herinrichting van de Lage Raam. Het waterschap heeft in die tijd intensief samengewerkt met een begeleidingsgroep voor de peilverhoging. Deze groep bestond uit direct belanghebbenden. De inloopbijeenkomst was bedoeld om alle direct betrokkenen in het projectgebied bij te praten over alle plannen langs de Lage Raam en om vragen te beantwoorden.

Door het projectteam is deze zomer gewerkt aan één ontwerp waarin alle bouwstenen samenkomen tot één inrichtingsplan voor de herinrichting van de Lage Raam. We verwachten het conceptontwerp eind 2022 te kunnen presenteren tijdens keukentafelgesprekken en bijeenkomsten met belanghebbenden uit de directe omgeving van de Lage Raam. Overige geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en de projectpagina van de Lage Raam www.aaenmaas.nl/lageraam.