Terugblik inloopbijeenkomst Lage Raam


Op maandag 19 december van 16:00 tot 20:00 uur hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd over de plannen voor de Lage Raam. Er was informatie te vinden over de waterberging, de effecten van de peilverhoging, de planning, recreatie en meekoppelkansen en het concept ontwerp. Leden van het projectteam waren aanwezig om toelichting te geven op de huidige concept ontwerpen en vragen te beantwoorden. Ruim 75 geïnteresseerden hebben de bijeenkomst bezocht.

Herinrichting Lage Raam: wat gaat er gebeuren?

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Tegelijkertijd liggen er langs de beek veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Bekijk het concept ontwerp

Na afloop van de inloopbijeenkomst zijn ook de huidige tekeningen van het concept ontwerp en de dwarsprofielen op de projectpagina www.aaenmaas.n/lageraam gepubliceerd. Ook de effectkaarten van de verhoging van het waterpeil staan op deze pagina.

Hoe nu verder?

De reacties op het concept ontwerp worden nu bekeken en daar waar mogelijk uitgewerkt in het definitieve ontwerp. In de tussentijd blijven we in gesprek met direct belanghebbenden over de ontwikkeling van de plannen. Bijvoorbeeld tijdens keukentafelgesprekken over de effecten van de waterpeilverhoging en hoe we eventuele nadelige effecten kunnen voorkomen. Naar verwachting is komende zomer het definitief ontwerp klaar en zal dit vervolgens ter inzage gaan in een Projectplan Waterwet. Via de nieuwsbrief van de Verborgen Raamvallei en de projectpagina www.aaenmaas.nl/lageraam houden wij u hierover op de hoogte.

Tijdlijn Lage Raam

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan aan de zijkant van dit artikel.


Vragen? Neem contact op met:

Steven Haarbosch

Steven Haarbosch vierkant
Functie
Omgevingsmanager
E-mail
shaarbosch@aaenmaas.nl

Lieke de Bruijckere

Lieke de Bruijckere 1 Aa en Maas
Functie
Junior Projectleider
E-mail
ldebruijckere@aaenmaas.nl