Wat hebben we gedaan?


In 2020 zijn sessies met omwonenden en belangstellenden georganiseerd voor de kop van ‘t Gulden Land. Op basis van de ideeën en wensen uit die sessies is in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek, om de potentie van het gebied voor natte graslanden, hooilanden en bos te bekijken. In het najaar van 2021 kwam het definitieve ontwerp tot stand. Deze is uitgewerkt naar een ontwerp-projectplan Waterwet.

Het ontwerp-projectplan Waterwet Ecologische verbindingszone en beekherstel 't Gulden Land lag van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 ter inzage. Op 20 april 2022 hielden we een inloopbijeenkomst waar zo'n 40 belangstellenden op afkwamen. Het definitief projectplan Waterwet lag van 19 september tot en met 31 oktober 2022 ter inzage. De documenten zijn te raadplegen op deze projectpagina.

Nu bereiden we de uitvoering van het project voor. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2023.

De werkzaamheden voor de waterharmonica liggen stil. De RWZI Aarle-Rixtel is een geschikte locatie om nieuwe technieken toe te passen. In opdracht van het algemeen bestuur van het waterschap zal een onderzoek plaatsvinden naar alternatieven voor de waterharmonica.

Er zijn een aantal knelpunten en mogelijke verbindingen voor de rondgang in kaart gebracht. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld. Die wordt in 2022  en 2023 verder uitgewerkt. Zo zijn er plannen voor het plaatsen van beweegvoorzieningen, ofwel Atletic Skills Models. Deze zijn geschikt voor actief en veelzijdig sporten. En er wordt gewerkt aan elementen in het gebied die de entrees markeren. Meer informatie hierover is opgenomen in de nieuwsbrieven.

Dit deelproject is uitgevoerd. De werkzaamheden vonden plaatsen van maart 2023 tot en met juni 2023.

De mogelijkheden voor horeca bij de kanalensplitsing zijn verkend. Op 17 november is een visie op het horecapaviljoen gepresenteerd aan de gemeenteraad  van Laarbeek. Op 9 december gaf de gemeenteraad aan horecaontwikkeling op deze plek niet passend te vinden. De plannen worden niet verder uitgewerkt.