Wat hebben we gedaan?


In 2020 zijn sessies met omwonenden en belangstellenden georganiseerd voor de kop van ‘t Gulden Land. Op basis van de ideeën en wensen uit die sessies is in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodemonderzoek, om de potentie van het gebied voor natte graslanden, hooilanden en bos te bekijken. In het najaar van 2021 kwam het definitieve ontwerp tot stand. Deze is uitgewerkt naar een ontwerp-projectplan Waterwet.

Het ontwerp-projectplan Waterwet Ecologische verbindingszone en beekherstel 't Gulden Land lag van 8 april 2022 tot en met 20 mei 2022 ter inzage. Op 20 april 2022 hielden we een inloopbijeenkomst waar zo'n 40 belangstellenden op afkwamen. Het definitief projectplan Waterwet lag van 19 september tot en met 31 oktober 2022 ter inzage. De documenten zijn te raadplegen op deze projectpagina.

Een aantal knelpunten en mogelijke verbindingen voor de rondgang is in kaart gebracht. Een voorlopig ontwerp is opgesteld die verder wordt uitgewerkt. Zo zijn er plannen voor het plaatsen van beweegvoorzieningen, ofwel Atletic Skills Models. Deze zijn geschikt voor actief en veelzijdig sporten. En er wordt gewerkt aan elementen die de ingangen van het gebied markeren. Meer informatie hierover is opgenomen in de nieuwsbrieven.

Dit deelproject is uitgevoerd. De werkzaamheden vonden plaatsen van maart 2023 tot en met juni 2023.

De Gulden Aa is deels verlegd, waardoor de beek op sommige plekken sneller of juist langzamer stroomt, en er zijn poelen aangelegd. Dat is goed voor de waterkwaliteit en vergroot de biodiversiteit. Ook is een stuw vervangen door een vispassage. Vissen kunnen hierdoor weer van en naar de Aa zwemmen. De bekende brug aan het Janus Meulendijkspad is vervangen. In het ontwerp van de brug is het logo van 't Gulden Land te herkennen.