Waterharmonica


In de visie van ’t Gulden Land is een waterharmonica ingetekend ter hoogte van het natuurgebied De Bundertjes nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Aarle-Rixtel. Een waterharmonica is een natuurlijke nazuivering van het water dat uit de RWZI de beek in stroomt. Hierdoor wordt de overgang van schoon gezuiverd RWZI-water en de beek de Aa verzacht.

Varianten

Als vervolg op de visie van ’t Gulden Land is een verkenning gestart naar de inpassing van een waterharmonica bij RWZI Aarle-Rixtel, waarbij verschillende instanties en stakeholders zijn betrokken. Waar komt de waterharmonica het beste tot zijn recht? Hierbij wordt zowel een variant ten noorden van de RWZI als een variant ten zuiden van de RWZI onderzocht.

Wat is een waterharmonica?

Kort gezegd is het een natuurlijke nazuivering van effluent (gezuiverd RWZI-water) via verschillende natuurlijk ingerichte water elementen. Denk hierbij aan een rietmoeras of een vijver met waterplanten. Hierdoor wordt de abrupte overgang tussen schoon gezuiverd RWZI-water en het ontvangend ecosysteem in de beek de Aa verzacht.

Vervolg

De verkenning geeft inhoudelijke argumenten over de locatie en de haalbaarheid van een waterharmonica in ‘t Gulden Land. Op basis van alle argumenten, waaronder kosten en beschikbaarheid van gronden, maakt waterschap Aa en Maas een keuze of er een waterharmonica wordt gerealiseerd. De verwachting is dat de verkenning aan het eind van 2020 klaar is. In 2021 wordt besloten of er een waterharmonica komt en welke variant er in een concreet plan uitgewerkt wordt.

Meer informatie over ’t Gulden Land