Op pad met plantenwerkgroep IVN Helmond


Ecoloog Rob Fraaije van waterschap Aa en Maas ging onlangs in 't Gulden Land op pad met de plantenwerkgroep van IVN Helmond. De werkgroep gaat samen met ons de komende jaren de ontwikkeling van planten bij de Gulden Aa monitoren. Die informatie is voor ons heel waardevol!

We krijgen er een beter beeld door welke plantsoorten in het gebied voorkomen. En of de ontwikkeling van planten de juiste kant op gaat. Bovendien kunnen door de monitoring snel ingrijpen als ongewenste soorten opduiken, zoals de watercrassula.

ivn helmond 2.jpg
Rob Fraaije en leden van de plantwerkgroep IVN Helmond bij de Gulden Aa

Nieuwe plantsoorten

De Gulden Aa is in 2023 heringericht, als onderdeel van de herinrichting van natuurgebied 't Gulden Land. Een jaar later zien Rob en de werkgroepleden al enkele nieuwe plantsoorten, zoals moeraskers en barbarakruid.

Moeraskers is een nieuw ontdekte plantsoort langs de Gulden Aa

Zeldzaam zwammetje

Ook werd het 'blauwgroene trechtertje' gespot, en dat was heel bijzonder! Het zwammetje van zo'n 3 centimeter hoog groeit graag op in de buurt van water op ijzerhoudend zandgrond. Een aantal jaren geleden was het zwammetje nog behoorlijk zeldzaam. Maar door de aanleg van natuurontwikkelingsterreinen met open zandgrond en poeltjes, zoals bij de Gulden Aa, is het aantal vondsten toegenomen. Heel leuk dat deze soort ook in dit gebied opduikt!

Het blauwgroene trechtertje. Foto: Anne Regts

Terug naar de hoofdpagina 't Gulden Land