Geen horecaontwikkeling bij kanalensplitsing


Op 9 december is een raadsbrede motie aangenomen om geen horeca bij de kanalensplitsing te ontwikkelen. Een eerste visie op het horecapaviljoen met bijbehorende 'Gulden Pad' werd op 17 november gepresenteerd tijdens de commissievergadering Ruimtelijk domein in Laarbeek.

De gemeenteraad geeft aan horeca geen passende ontwikkeling te vinden op deze plek. De visie was opgesteld door Cedrus Vastgoed en Pauwert architecten in het kader van een haalbaarheidsstudie.

Hierdoor staan de plannen voor een horecaontwikkeling in ’t Gulden Land on hold. In 2022 wordt onderzocht of de beoogde locatie in de toekomst tot natuur kan omgevormd worden.

planning in figuurvormv2a