Haalbaarheidsstudie waterharmonica


Waterschap Aa en Maas heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de mogelijkheid om een waterharmonica te realiseren bij de rioolwaterzuivering (RWZI) Aarle-Rixtel. Er is een locatie ten noorden en een locatie ten zuiden (in het bosje de Bundertjes) van de RWZI Aarle-Rixtel onderzocht.

De ontwerpen van deze locaties staan hieronder. Het ontwerp op de zuidelijke locatie wordt binnenkort verder uitgewerkt. Dit blijkt namelijk de meest interessante locatie. Waterschap Aa en Maas wil graag een waterharmoncia realiseren om effluentwater uit een RWZI natuurlijker te maken. Effluent water is gezuiverd, schoon water en bevat slechts wat bacteriën en reststoffen uit het afvalwater. Er zit niet veel leven of energie meer in. Een waterharmonica brengt als het ware weer leven in het water.

Ontwerp Noord
Ontwerp 1: Noordzijde van RWZI
Ontwerp Zuid
Ontwerp 2: Zuidzijde van RWZI

Het ontwerp van de waterharmonica bestaat uit een watervlooienvijver, een helofytenveld (met veel riet en lisdodde) en een waterplantenvijver. De watervlooienvijver zorgt voor een verwijdering van het zwevende deeltjes en de daaraan verbonden voedingstoffen. Ook het helofytenveld zorgt voor een afname van voedingstoffen in het water. In de laatste fase wordt in de waterplantenvijver het water juist weer ‘geëcologiseerd’ voordat het in de Aa stroomt. Ook wordt er in de waterplantenvijver zuurstofritmiek in het water gebracht. Dit alles om een betere waterkwaliteit en een hogere natuurwaarde te realiseren. Tussen de vijvers kan straks worden gewandeld en meer worden geleerd over de werking van een waterharmonica.