Gebiedsproces Kop van Aarle-Rixtel


Het project de ‘Kop van Aarle-Rixtel’ is één van de deelprojecten in ’t Gulden Land. In de kop, het noordelijkste gedeelte van het te ontwikkelen gebied, wordt ruimte gecreëerd voor natuur, water en recreatie. Om de plannen verder in te vullen, zijn op 9 juli werkplaatsen georganiseerd met inwoners en belanghebbenden.

DJI_0285-BW

Werkplaatsen

Met hulp van inwoners en belanghebbenden is er in 2019 een visie opgesteld voor ’t Gulden Land. Om de visie verder vorm te geven, zijn er op 9 juli werkplaatsen georganiseerd met inwoners en belanghebbenden. Tijdens twee werkplaatsen hebben deelnemers verdere invulling geprobeerd te gegeven aan het plan met behulp van zogenaamde ‘moodboards’ op thema. De vier moodboards ‘Natuur’, ‘Water’, ‘Recreatie’ en ‘Wat willen we zeker niet’ werden gevuld met verschillende foto’s en sfeerbeelden. Zo werd in kaart gebracht welke kansen, waarden en sfeer de deelnemers willen behouden of realiseren in de Kop. Een greep uit de opbrengst: zeker geen intensieve recreatie en energieopwekking, wel wandelen, stilte, openheid, beter waterkwaliteit, natte natuur, extensief beheer en poelen. Meer informatie over de werkplaatsen.

Vervolg

De input die is opgehaald tijdens de werkplaatsen is door het projectteam ‘Kop van Aarle-Rixtel’ meegenomen voor een verdere invulling van het plan en heeft geresulteerd in een eerste aanzet voor een ontwerpschets. Het eerste concept hiervan is inmiddels voorgelegd aan inhoudelijk betrokkenen van de gemeente Laarbeek en waterschap Aa en Maas. Ook zij hebben hun opmerkingen gegeven en deze worden nu uitgewerkt in een concept ontwerpschets die binnenkort wordt voorgelegd aan de deelnemers van de werkplaatsen. Hiervoor moet nog een datum worden geprikt. Naar verwachting is de inrichtingsschets voor dit gebied aan het eind van 2020 definitief.

Meer informatie over ’t Gulden Land