Deelprojecten


Voor het gebied is een gebiedsvisie (pdf, 30 MB) opgesteld. Die visie werken we samen met inwoners en belanghebbenden uit naar een concreet ontwerp. Dat doen we momenteel in 4 deelprojecten:

In de Kop van Aarle-Rixtel ontwikkelen we de Aa deels tot een natuurlijke beek. We laten de beek meer kronkelen, oevers lopen geleidelijk af en worden natuurlijk ingericht. Op een aantal plekken leggen we dood hout in de beek voor variatie in waterstroming en beschaduwing. Een nieuwe ecologische verbindingszone zorgt voor meer leefruimte voor planten en dieren. Daarbij vormen we nog ruim twaalf hectare in het gebied om tot nieuwe natuur. Het gebied is hiermee beter voorbereid op weersextremen in droge en natte tijden. En de natuur kan zich herstellen, wat goed is voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Gemeente Helmond en Laarbeek verkennen de mogelijkheden om een deel van het zandpad langs de Zuid-Willemvaart om te vormen tot een halfverhard pad. Het doel is om dit pad voor iedereen toegankelijk te maken, maar wel de landelijke uitstraling te bewaren. Vanuit de rand van ’t Gulden Land kun je het gebied in voor een wandeling over een goed netwerk van onverharde en halfverharde paden.