Werken tijdens het broedseizoen


In het project Groot Onderhoud Peelkanalen vinden tot en met september 2022 werkzaamheden in en aan het Kanaal van Deurne plaats. Naar verwachting kunnen de baggerwerkzaamheden eind april 2022 worden afgerond. Medio april start de aannemer met de eerste werkzaamheden aan de kades, waaronder het dichten van de gaten en holen. In mei begint hij aan het opknappen van de kades langs het Kanaal van Deurne. Het broedseizoen is inmiddels begonnen. Hoe we daarmee omgaan leest u hieronder.

Kraanvogel

Omdat in de aangrenzende Deurnsche Peel al een aantal jaar zeker één broedgeval van de kraanvogel is vastgesteld, is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de aanwezigheid van deze soort. De werkzaamheden vinden namelijk plaats in een potentieel kwetsbare periode voor het dier. In een ecologisch werkprotocol staat hoe we moeten omgaan met broedvogels. Ook is specifiek voor de kraanvogel een maatwerkadvies opgesteld. Hierin staat hoe de aannemer rekening moet houden met de uitvoering van de werkzaamheden in deze periode. Dit advies, met bijbehorende werkafspraken, is samen met Staatsbosbeheer, Werkgroep Behoud de Peel en IVN Asten-Someren opgesteld.

Staatsbosbeheer is regelmatig samen met deskundigen in het natuurgebied om te kijken waar de kraanvogel zich bevindt. Op basis van deze monitoring weet aannemer Vissers Ploegmakers precies waar en hoe er gewerkt kan worden aan de kades, zodat de werkzaamheden eind september kunnen worden afgerond.