Update werkzaamheden Groot Onderhoud Peelkanalen


Het baggeren van het Kanaal van Deurne en de Helenavaart verloopt nog steeds conform de planning. Meer dan de helft van beide kanalen is gebaggerd. Naar verwachting kunnen de baggerwerkzaamheden eind april 2022 worden afgerond. Na het baggeren start het herstel van de kades en de aanleg van vlonders, afsluitingen en bruggetjes (de zogenaamde specials).

Baggeren

Voor de werkzaamheden in het Kanaal van Deurne is het onderwaterdepot verplaatst naar de locatie aan het einde van de Eikenlaan. Het baggerwerk gaat op dezelfde manier verder. Hoe de aannemer te werk gaat is in beeld gebracht. Bekijk hier het filmpje van de aannemer.

Zorgvuldig werken in het broedseizoen

De werkzaamheden voor het project Groot onderhoud Peelkanalen worden de komende maanden doorgezet en vinden daarmee gedeeltelijk plaats tijdens het broedseizoen. Wanneer dit zorgvuldig gebeurt heeft dit geen negatieve impact op de aanwezige flora en fauna en is dit daarmee ook toegestaan. De zomerperiode is vanwege de droge weersomstandigheden het meest ideale moment om de kadewerkzaamheden uit te voeren. De (veen)kades zijn in natte periodes namelijk kwetsbaar en vatbaar voor schade.

Wat betekent werken in het broedseizoen?

Het broedseizoen begint op 15 maart. Om te kunnen werken tijdens het broedseizoen zijn vooraf diverse onderzoeken gedaan en effecten beoordeeld. De aannemer moet ook volgens bepaalde wettelijke regels en een ecologisch werkprotocol zijn werk uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat voorafgaand en tijdens de werkzaamheden regelmatig een ecoloog aanwezig is om controles uit te voeren en het werk te begeleiden.

Laatste kapwerkzaamheden

Tussen 14 en 16 maart vinden de laatste kapwerkzaamheden plaats op de kade langs de Helenavaart ter hoogte van de bajonetbocht. Daarnaast wordt opschot verwijderd ter hoogte van de Sint Vincentiusstraat (oostkade Kanaal van Deurne). Voorafgaand aan het werk controleert een ecoloog hier op broedende vogels.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op www.aaenmaas.nl/gop