Omgang met de bever


Onderdeel van het project Groot Onderhoud Peelkanalen betreft het verbeteren van de kades van het Kanaal van Deurne. De functie van deze kades is onder andere het omliggende N2000 gebied de Deurnsche Peel te beschermen tegen het (voedselrijke) Maaswater dat zich in het kanaal bevindt. Daarnaast dienen de kades als onderhoudspad voor het onderhouden van de kanaaloevers vanaf het land.

Omgang bever

Een belangrijk aandachtspunt bij het verbeteren en het toekomstige onderhoud van de kades is de omgang met de bever. Een soort die volop actief is in het gebied. De bever graaft holen en gangen in en door de kade. Daardoor ontstaan mogelijk onveilige situaties. Zo kunnen onderhoudsvoertuigen in holen/gaten wegzakken.

Daarom is ervoor gekozen een deel van de oostelijke kade van het Kanaal van Deurne te voorzien van een beverwerende voorziening. Dit betreft een veenkade met een lengte van 4,5 km tussen de noordelijke wiek (richting De Halte te Griendtsveen) en de zuidelijke wiek (nabij de Kanaalstraat te Liessel). Het is een bewuste keuze om de beverwerende voorziening op dit traject toe te passen. Dit deel van de kade grenst namelijk aan het N2000 stiltegebied van de Deurnsche Peel. Daarom is de kade hier ontoegankelijk voor recreanten en vindt op dit traject minder intensief onderhoud plaats. Graafschade van de bever wordt hierdoor minder snel opgemerkt en is lastiger te herstellen.

Geslaagde proef

Bij het kiezen van een geschikte beverwerende voorziening moest rekening worden gehouden met de slechte draagkracht van de veenkade. Daarnaast moest de hydrologische situatie in stand blijven (om inklinking van de kade te voorkomen, mag de kade niet uitdrogen). Daarom is uiteindelijk de keuze gevallen op een innovatief type bevergaas. Deze is voorzien van een fijne maaswijdte zodat de bever met zijn tanden niet in het gaas kan blijven hangen. Daarnaast is het gaas voorzien van een speciale coating zodat de zure veenondergrond het gaas niet aantast.

Vanwege de slechte draagkracht van de veenkade kunnen geen zware machines ingezet worden om de beverwerende voorziening aan te brengen. Daarom wordt het gaas met een nieuwe techniek, overgewaaid vanuit Duitsland, aangebracht. Met een zogenaamde ‘gaasdrukker’ wordt het gaas verticaal de grond ingedrukt. Dit tot een diepte van 2,0 m beneden maaiveld. Telkens worden hierbij stukken van 2,0 m breed aangebracht. Eerst is met een pilot onderzocht of deze techniek gaat werken. Dit bleek het geval. Inmiddels is de aannemer al volop aan het werk en is er al bijna 1 km aan gaas aangebracht in de kade.

gop
Foto: Het beverwerende gaas wordt in de veenkade gedrukt