Projecten Verborgen Raamvallei worden steeds meer zichtbaar


17 december 2020

Waterschap Aa en Maas maakt van de Lage Raam een meer natuurlijke beek. Het robuuste watersysteem is tegelijkertijd gunstig voor de landbouwgronden in de omgeving. Daarmee spelen we in op peilschommelingen door de klimaatverandering: we willen water vasthouden bij droogte én water kunnen herbergen bij flinke buien. Bovendien willen we dat mensen de Lage Raam gaan ‘beleven’. Iedereen kan genieten van het water en de natuur. Wat bracht 2020 ons? We spreken erover met Jos van den Boogaart, wethouder van de gemeente Mill en Sint-Hubert, en met Ernest de Groot, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas.

“Een succes in 2020? Dan denk ik meteen aan het net gerealiseerde deelgebied: in de hoek van de Beerseweg en de Achterdijk in Mill”, aldus Jos van den Boogaart. Over een traject van zo’n 250 meter is een moerasbeek gerealiseerd. “Het is slechts een klein stukje, maar een mooi voorbeeld van wat we samen kunnen realiseren, in het bijzonder dankzij de medewerking van de eigenaar van het perceel. Een ander voorbeeld is het Project Natuurplan Venweg, waar we nieuwe natuur hebben gerealiseerd in een gebied van zo’n vijftien hectare, ook hier in nauwe samenwerking met de eigenaren. De basis voor alle projecten is telkens natuurrealisatie, direct gekoppeld aan de het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering: we willen gebieden klimaatrobuuster maken.”

Schop in de grond

Ernest de Groot vervolgt: “Het hele Verborgen Raamvallei-project is een landinrichtingstraject zonder de traditionele ruilverkavelingsinstrumenten. Alles gebeurt nu veel meer op basis van vrijwilligheid. Daarom is ‘de schop in de grond’ voor een bestuurder het leukste moment: dan zien ook de inwoners binnen enkele maanden tijd het resultaat van jarenlange voorbereiding terug. Bij het aanleggen van een robuust watersysteem combineren we doelen rond gezond en natuurlijk water, maar bieden we ook kansen op gebied van cultuurhistorie en recreatie. Gebieden moeten gebruikt worden; wij vinden de mens een essentieel onderdeel van het landschap. Memorabel in het afgelopen jaar is ook de voortgang in het gebied Graafsche Raam. Dat loopt door wijken en achter tuinen door en dus komen we er veel bewoners tegen, met wie we informatiebijeenkomsten hebben gehouden. We gaan er volgend jaar starten volgens het inrichtingsprincipe Bouwen met Natuur. Een ander actueel punt is de discussie met aanwonende agrariërs over een tweetal stuwen, bij de Egweg en Meisevoort. Die zullen er niet alleen voor hoogwater zijn, maar daarmee kunnen we ook de verdroging van het beekdal bestrijden. Veel vragen proberen we te beantwoorden zodat we straks de precieze uitvoeringsvorm weten en het basisniveau kunnen instellen.”

Gronddynamiek is de motor achter onze successen

Meters maken

“Gronddynamiek is de motor achter onze successen”, haakt Jos van den Boogaart hierop in. “Onze geldelijke middelen zijn beperkt, met grondruil kunnen we wél meters maken. Daarbij hebben we vertrouwen van agrariërs nodig. Sommige boeren zijn inmiddels ambassadeurs voor ons werk geworden. Om dat gaande te houden, hebben goede voorbeelden van projecten nodig. De eerste zijn er, het komend jaar volgen er meer.”