Maatregelen bij Sint Hubert, Zeeland en Schaijk in uitvoering


In de Raamvallei wordt al lange tijd door waterschap Aa en Maas samen met inwoners en gebiedspartners hard gewerkt aan een toekomstbestendig watersysteem. Zo kan er goed ingespeeld worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering. Oftewel: voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien. Dit moet ervoor zorgen dat zowel natuur als landbouw van een zo optimaal mogelijk (grond)waterpeil kan genieten. Wensen en knelpunten op het gebied van wateroverlast en water vasthouden zijn onderzocht. Hiervoor zijn plannen gemaakt en momenteel worden meerdere maatregelen uitgevoerd op verschillende locaties nabij Sint Hubert, Zeeland en Schaijk.

Aanleg nieuwe stuwen

Aan de rand van De Maashorst, in de buurt van het dorp Zeeland, worden deze maand drie stuwen in de sloot geplaatst. Met het plaatsen van deze nieuwe stuwen kan meer water vastgehouden worden om zo droogte in het gebied tegen te gaan. Daarnaast kan er met de aanleg van nieuwe stuwen beter gestuurd worden op het afgesproken streefpeil.

Opschonen sloot

duiker-raam
Vervangen van een duiker bij Sint Hubert

Bij Sint Hubert wordt er een sloot opgeschoond, om het water beter en sneller af te kunnen voeren en wateroverlast te voorkomen. Ook worden duikers vervangen om doorstroming te verbeteren. Dit zijn buizen onder een weg door, waar het water doorheen kan stromen.

Vervangen duikers en stuwen

Naast de huidige uitvoering van deze maatregelen wordt ook de uitvoering van maatregelen voorbereid bij Odiliapeel en Reek. De werkzaamheden vinden daar later in dit voorjaar plaats. Ook hier gaat het om het plaatsen en vervangen van stuwen en duikers.

Meer weten?

Kijk dan op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam. Hier tref je de projectplannen aan, waarin je meer kunt lezen over wat het waterschap precies gaat doen.