Tijdlijn


Tijdens de werkplaatsen hebben we met zo'n 40 inwoners gewerkt om te komen tot een pakket aan maatregelen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Ideeën uit de omgeving krijgen hierin zoveel mogelijk een plaats.

Om ideeën en kansen uit het gebied te verkennen.

Om de streek bij te praten en ideeën, zorgen en kansen op te halen.

Dit is het plan op hoofdlijnen, zie de website van Meanderende Maas voor meer informatie hier over.

Verkenningsfase is afgerond en een voorkeursalternatief vastgesteld (dit is een plan op hoofdlijnen).

Het voorkeursalternatief is verder onderzocht en uitgewerkt tot een concreet plan.

Start van de uitvoering van de dijkversterkingsmaatregelen, rivierverruimende maatregelen en plannen voor gebiedsontwikkeling.

De dijk is volgens de nieuwe normen weer veilig en sterk.