Save the date: 8 juli informatiebijeenkomst dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Op donderdagavond 8 juli houdt het waterschap een digitale informatiebijeenkomst over het dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein. De bijeenkomst duurt van 19:30 uur tot 21:00 uur. Het projectteam presenteert dan graag de resultaten uit de werkateliers. Zo worden op 8 juli de vijf mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de dijkverbetering. Ook wordt uitgelegd hoe het projectteam en de leden van de ateliers de komende tijd gaan toewerken naar het pakket maatregelen dat uitgevoerd gaat worden, het zogenaamde voorkeursalternatief.

Mocht u de digitale vergadering bij willen wonen, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier:

Aanmelden digitale bijeenkomst 8 juli

U ontvangt na aanmelding een link naar de digitale informatiebijeenkomst.