Planning


In 2019 is het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein opgestart. Het waterschap heeft kennisgemaakt met diverse stakeholders. Er zijn onderzoeken uitgevoerd om de huidige staat van de dijk in detail te bekijken. Ook is de stuurgroep waarin bestuurders van de samenwerkende partijen deelnemen voor de eerste keer bijeen gekomen.

Medio 2020 was de voorverkenningsfase klaar en is de verkenningsfase begonnen. In deze fase zijn kansrijke alternatieven ontwikkeld voor de dijkverbetering waarbij afstemming en samenwerking met de omgeving van groot belang was. Nu de verkenningsfase klaar is, zijn de diverse opties voor een dijkverbetering bepaald. Vervolgens willen we uitzoeken welke optie de voorkeur heeft (het voorkeursalternatief). Deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. De verkenningsfase duurt tot begin 2023.

Het voorkeursalternatief kan verder uitgewerkt worden tot een plan met concrete maatregelen. Dit plan wordt formeel ter inzage gelegd. Naar verwachting kan het plan in 2025 definitief vastgesteld worden.

Er kan gestart worden met de uitvoering van de dijkverbeteringsmaatregelen en eventuele ‘meekoppelkansen’.

De dijk is volgens de nieuwe normen weer veilig en sterk.