Lid projectteam aan het woord: René Vincken (technisch manager)


Er werken bij het waterschap voor en achter de schermen veel mensen aan het project Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Omdat het een groot en omvangrijk project is, zet het waterschap in op een goede organisatie. De verantwoordelijkheden worden verdeeld en neergelegd bij verschillende personen. In deze rubriek vertelt een teamlid over zijn werk in dit project. Dit keer René Vincken, technisch manager.

In de verkenningsfase ben ik verantwoordelijk voor de techniek. Hierbij gaat het enerzijds om het nog duidelijker krijgen van de opgave (ofwel: wat is er mis met de huidige kering). Anderzijds gaat het om het ontwerpen van oplossingen om de dijk in de toekomst veilig te houden. Dit doen we in stappen. Een mooie uitdaging hierbij is om niet alleen tot een oplossing te komen die werkt, maar ook zoveel mogelijk draagvlak heeft. Voorbeelden zijn situaties waar woningen tegen de dijk aan zijn gelegen of in Grave waar het historische karakter bij voorkeur behouden moet blijven.

Ik ben nu een half jaar werkzaam bij Waterschap Aa en Maas en ingestapt bij de start van de Verkenningsfase. Dat is een mooi moment, zodat ik het hele project van verkenning, via planuitwerking tot en met realisatie kan ondersteunen.  Tijdens informatiebijeenkomsten en werkateliers leg ik graag uit wat de technische uitdagingen zijn. U zult mij dan zien en aan kunnen spreken. Ik kijk er naar uit!