Bodemonderzoeken langs traject afgerond


De bodemonderzoeken die in de maanden november en december 2021 zijn uitgevoerd in de nabijheid van de dijk zijn klaar. Doel van de onderzoeken is om meer inzicht te krijgen in de dikte en samenstelling van de bovenste (kleiachtige) bodemlaag en in de dikte en opbouw van het watervoerende zandpakket onder die laag. We bedanken iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend.

René Vincken, technisch manager van het project, vertelt: “Met deze informatie kunnen nauwkeurigere berekeningen gemaakt worden voor alle dijkvakken op het traject tussen Cuijk en Ravenstein. De dijk zelf, het voorland, het achterland, maar ook de bodemopbouw onder en naast de dijk is niet overal hetzelfde. De oplossingen voor versterking zullen dus ook verschillend zijn. Met deze nieuwe informatie kan maatwerk geleverd worden en een zo optimaal mogelijk ontwerp van de nieuwe dijk voor elk dijkvak gemaakt worden.”

De ontwerpberekeningen worden in de eerste maanden van 2022 gemaakt.

De onderzoeken op een rijtje:

  1. Ongeveer 200 sonderingen bij de binnenteen (landzijde) van de dijk
  2. Ongeveer 100 handboringen bij de binnenteen van de dijk, op ongeveer elke 200 m van het traject.
  3. Ongeveer 35 handboringen in de uiterwaarden bij Neerloon, Lage Wijth en Kraaienbergse Plassen.
  4. Ongeveer 10 handboringen in zowel uiterwaarden als achterland.
  5. Elektro-magnetisch onderzoek met behulp van innovatieve tTEM aparatuur op drie grote percelen in uiterwaard en achterland.

quad

Foto: Elektro-magnetisch onderzoek. Een quad met aanhanger rijdt over het land waarbij een elektro-magnetisch signaal in de ondergrond wordt gezonden en weer terug wordt ontvangen. Hiermee wordt een elektro-magnetisch beeld van de ondergrond tot vele tientallen meters diep verkregen, dat vertaald kan worden naar een beschrijving van de ondergrond.