Foto's Clusterproject vismigratie


Overzichtskaartje. Groen: gerealiseerd, Rood: gepland. (stand van zaken maart 2019)

Een overzichtskaartje van de vispasages in het werkgebied van waterschap Aa en Maas