Clusterproject vismigratie


Binnen het programma Gezond en Natuurlijk watersysteem werkt waterschap Aa en Maas onder andere aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Eén van de maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de ecologie is het aanleggen van vispassages. Veel sloten zijn tegenwoordig gereguleerd met stuwen en gemalen. Deze vormen stuk voor stuk een barrière voor vissen om zich vrij te verplaatsen. Daarom maken we deze vispasseerbaar om te zorgen voor een gezondere en evenwichtiger visstand.

Locatie

De locaties waar in het kader van dit uitvoeringsprogramma vispassages worden aangelegd liggen verspreid door het hele beheergebied van waterschap Aa en Maas, in alle vier de districten Hertogswetering, Raam, Boven Aa en Beneden Aa.

Wat gaan we doen?

  • We leggen technische vispassages in de vorm van constructies aan langs stuwen en gemalen wanneer er weinig ruimte beschikbaar is;
  • We leggen een meer natuurlijke vispassage aan langs stuwen en gemalen als daar voldoende ruimte voor is.

Wat hebben we gedaan?

We hebben knelpunten en oplossingen onderzocht in overleg met onder andere de ecologisch specialisten en de streek. Per locatie is er vervolgens maatwerk nodig om te bepalen welk type vispassage het best passend is, dit hangt onder andere af van de waterbeschikbaarheid, het te overbruggen peilverschil van de stuw en de beschikbare ruimte langs de stuw.

Planning

Doelstelling van dit uitvoeringsprogramma is om in de periode 2016 – 2020 30 tot 35 knelpunten vismigratie binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas op te lossen. We hebben er al meerdere aangelegd verspreid over het hele beheergebied.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.

logo-eu-met-plattelandsontwikkeling

logo-provincie-noord-brabant2

Plaatsing vislift Vorstenbosch

Bij de Leijgraaf in Vorstenbosch is in de zomer van 2019 een slimme vispassage geplaatst. In de oever van de Leijgraaf is een kunststof koker geplaatst. Binnenin die koker zit als het ware een wenteltrap, een wokkel die vissen in rondjes omhoog laat zwemmen.

Contact

Guido Atsma

projectleider Guido Atsma
Functie
Projectleider
Telefoon
073 - 615 8306
E-mail
gatsma@aaenmaas.nl

Documenten

Op dit moment zijn er twee plannen in procedure (klik op de linkjes om de volledige projectplannen te lezen):