Clusterproject vismigratie


Binnen het programma Gezond en Natuurlijk watersysteem werkt waterschap Aa en Maas onder andere aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Eén van de maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de ecologie is het aanleggen van vispassages. Veel sloten zijn tegenwoordig gereguleerd met stuwen en gemalen. Deze vormen stuk voor stuk een barrière voor vissen om zich vrij te verplaatsen. Daarom maken we deze vispasseerbaar om te zorgen voor een gezondere en evenwichtiger visstand.

Locatie

De locaties waar in het kader van dit uitvoeringsprogramma vispassages zijn aangelegd liggen verspreid door het hele beheergebied van waterschap Aa en Maas, in alle vier de districten Hertogswetering, Raam, Boven Aa en Beneden Aa.

Planning

Het project is afgerond. In de periode 2016 – 2020 zijn in totaal 31 vismigratieknelpunten opgelost

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben technische vispassages in de vorm van constructies aangelegd langs stuwen en gemalen wanneer er weinig ruimte beschikbaar was;
  • We hebben een meer natuurlijke vispassage aangelegd langs stuwen en gemalen als daar voldoende ruimte voor was.

Plaatsing vislift Vorstenbosch

Bij de Leijgraaf in Vorstenbosch is in de zomer van 2019 een slimme vispassage geplaatst. In de oever van de Leijgraaf is een kunststof koker geplaatst. Binnenin die koker zit als het ware een wenteltrap, een wokkel die vissen in rondjes omhoog laat zwemmen.

Samenwerkingspartners

Dit project is gefinancierd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de Europese Unie.

logo-eu-met-plattelandsontwikkeling

logo-provincie-noord-brabant2